Dotyk je veľmi dôležitý, je to forma kontaktu a komunikácie

Dotyk má pre naše životy oveľa väčší význam, než si mnohokrát pripúšťame. Jeho nedostatok môže stáť za celým radom problémov. O jeho význame na naše zdravie a celkovú pohodu sme sa rozprávali so sociálnym psychológom Františkom Bartošom.

Ako veľmi dôležitú úlohu zohrávajú v našom živote dotyky?

Veľmi dôležitou, a to prakticky od nášho narodenia. Už počas tehotenstva žije bábätko v tesnom a hrejivom objatí mamičkiných orgánov. Preto, keď mamička svoje dieťa ihneď po narodení privinie na svoju hruď, objíme ho a nechá ho počuť tlkot svojho srdca, je to pre bábätko veľmi upokojujúce.

Aj ďalej v živote je pre nás dotyk veľmi dôležitý, je to forma kontaktu a komunikácie. Dotyk je  univerzálne vyjadrenie naprieč všetkými kultúrami a rôznymi živočíšnymi druhmi. Každé zviera z dotyku pozná vaše úmysly. Aj my ľudia to dokážeme, len túto svoju schopnosť nevyužívame a ona časom slabne.

Ako veľmi ozdravnú váhu môže mať obyčajné objatie?

Čokoľvek, čo človeka upokojí, má ozdravný vplyv na jeho psychiku a telo. Všetci poznáme, že skutočne srdečné objatie často vydá za tisíc slov a skutkov. Niekedy je tiež objatie to jediné, čo v daný okamih môžeme urobiť.

V Ázii pozorne skúmali význam a silu dotyku a zistili, že keď sa človeka, ale napríklad aj zvieraťa na určitých miestach vedome dotýkame, prináša to veľmi silné ozdravné účinky. Naši predkovia potom postupne tieto znalosti prehlbovali, až sa časom z dotyku stalo profesionálne umenie, ktoré nám môže pomôcť navrátiť zdravie.

Ak dieťa vyrastá v rodine, kde je sila dotykov potlačovaná, maximálne je využívaná v prípade trestov, ako veľmi to poznamená jeho ďalší život? Ruky sú v podstate takým fyzickým predĺžením nášho srdca. Keď sa dotýkame rukami, tak zdieľame energiu svojho srdca, svoju lásku. Láska je ten najuniverzálnejší a najsilnejší princíp. Je to spojivo všetkého, čo existuje.

Ak človek v detstve nemá možnosť zažiť láskyplný dotyk, veľmi ťažko sa u neho rozvíja láskavosť, vrelosť, súcit a schopnosť zažívať a nadväzovať blízkosť a citovú intimitu. Dotyk ale môže slúžiť aj ako prostriedok trestania. Keď už dieťa trestáme, musíme byť veľmi múdri a rozvážni. Keď už je dieťa potrebné zastaviť fyzickou silou, tak je dobré ho treba zľahka udrieť po stehno alebo ruke. Je k tomu tiež dobré použiť nejakú vec, nie priamo ruky. Všeobecne ale nie je dobré, keď si dieťa s dotykom spája trestanie.

Tiež nie je dobré deti k objímaniu nútiť. Každý človek potrebuje a vyžaduje iné množstvo dotyku. Dieťa je potreba veľmi dobre vnímať a reagovať skutočne na jeho potreby.

Ako sa nedostatok dotykov môže zobraziť na partnerských vzťahoch?

Nedostatok dotyku sa môže prejaviť v uzavretosti srdca. Človek potom nemusí byť tak citlivý a vľúdny, môže horšie vnímať a vyjadrovať svoje pocity a tiež horšie chápať pocity ostatných ľudí. Môžu ho tiež sužovať pocity smútku, opustenie a prázdnoty. Tieto veci však nie sú definitívne dané.

Z praxe vieme, že cesty k týmto vlastnostiam a zručnostiam zostávajú v tele i mysli zachované, hoci práve nie sú toľko využívané. Vhodnou terapiou je možné tieto cesty do určitej miery znovu oživiť. Podarilo sa to aj u ľudí, ktorí vyrastali vo veľmi nehostinnom prostredí, ako je vojna, izolácia, domáce násilie a pod.

Líši sa nejako potreba dotyku u žien a mužov?

To, akým spôsobom sa u ľudí prejavuje ich ženskosť a mužskosť, to je otázka kultúry a spoločnosti, tzn. výchovy. U nás sú muži vychovávaní viac k tomu, aby neprejavovali svoje city, nedotýkali sa, neplakali atď. Ak sú takto vedení, budú sa tak často aj správať. Môže sa u mužov objaviť väčšia uzavretosť.

Dnešná doba začína byť bez preháňania šialená. Ľudia žijú v obrovskom a takmer permanentným strese, napätí a nepokoji a navyše sú veľmi vyčerpaní. V dôsledku toho sa objavuje veľa zdravotných a psychických problémov. Úskalia uzavretosti spočívajú v tom, že keď nie sú city alebo emócie dlhodobo prejavované, ukladajú sa v tele v podobe napätia a to sa časom môže premeniť v psychický alebo zdravotný problém. V porovnaní s ostatnými kultúrami to u nás našťastie v tomto smere nie je tak hrozné, a navyše sa to v poslednej dobe mení veľa k lepšiemu.

Žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe a často si na svoje bedrá nakladáme príliš. Ako veľmi reaguje na takú záťaž naše telo?

Dnešné tempo nie je dlhodobo únosné. Pozorujeme to už od útleho veku, kedy deti, obzvlášť tie z výberových škôl, majú už relatívne v útlom veku rôzne tiky, zažívacie problémy, nemôžu spať, trpia astmou, kožnými problémami atď. Je to veľmi smutný obrázok našej spoločnosti. Myslíme si, ako je naša spoločnosť vyspelá, a pritom systematicky ničíme seba, svoje deti i prírodu.

Zdravá spoločnosť sa pozná podľa toho, že ľudia, ktorí ju tvoria, sú pokojní, radostní, vzájomne ohľaduplní a ústretoví. Prirodzenosť a zdravie sa prejavujú uvoľnenosťou. Napätie je, napríklad v Japonsku, považované za známku choroby. A v tom majú Japonci veľkú pravdu. Keď sa totiž v tele začne objavovať dlhodobé napätie, skôr alebo neskôr sa tu objaví aj choroba.

Dnes je potreba viac než kedykoľvek predtým zastaviť sa. Ak nebudeme múdri a neurobíme to sami, náš život a príroda to urobí za nás. Zákony vesmíru sú neoblomné. Vždy, keď sa správame nezdravo, príroda urobí všetko, aby nás vrátila späť do stredu a rovnováhy. Jej prostriedky sú prírodné katastrofy a choroby. Je to forma výchovy.

Čo sa stane, ak jedinec bude varovné signály tela ignorovať?

Skôr ako sa akákoľvek choroba prejaví na úrovni tkanív alebo orgánov, vždy sa minimálne pol roka predtým prejaví v rovine energie a my niekde v tele môžeme cítiť napätie alebo slabosť. Viac ako rok predtým, než sa choroba objaví, môžeme navyše vo svojej mysli pozorovať, že sa tu neustále opakujúce veľmi podobné príbehy a scenáre, často plné konfliktov, urážanie, sebaľútosti, výčitiek, chamtivosti a pod. Hovoríme tomu negatívne myšlienky. Je preto múdre sledovať a vnímať svoje myslenie.

Sledovanie myslenia predstavuje esenciu múdrosti, na ktorej stoja všetky krásne náuky východu, ako sú jóga, dychové cvičenia, meditácie. Vnímať a pochopiť myseľ, telo a dych umožňuje pochopiť celý vesmír.

Vedľa chorôb spôsobených psychikou samozrejme existujú aj nehody a vrodené vady. Ochorenie spôsobené myslením dnes odhadom však tvorí 80% všetkých ochorení. Navyše aj nehody môžu mať príčinu v psychike. Keď sme napríklad pri riadení roztržitý a nervózny, prehliadneme napríklad červenú na semafore a spôsobíme tým nehodu.

Do akej miery môže týmto ľuďom pomôcť shiatsu?

Shiatsu je veľmi krásna a silná technika. Pochádza z Japonska a tento názov v preklade znamená tlak prstami. Shiatsu je v podstate profesionalizované umenie dotyku, kedy skrze dotyk dokážeme nájsť v tele miesta s nedostatkom alebo prebytkom životnej sily. Tlakom prstov na daných miestach potom dávame človeku impulz k návratu do rovnováhy – k zdraviu. Aby shiatsu mohlo pomôcť, je dôležité, aby človek jednak prišiel včas a tiež aby sám chcel zmeniť svoj život a myslenie. Je to totiž naše myslenie, čo v našom tele usmerňuje životnú silu.

Myšlienky majú neuveriteľne veľkú moc, väčšie, než si v Európe pripúšťame. A preto, keď človek nebude chcieť pracovať so svojím myslením a prístupom k životu, nepomôže mu žiadna technika. Svoje myšlienky dokážeme usmerniť len my sami, to za nás nikto iný neurobí. Technika, terapeut alebo učiteľ nás však na tejto ceste môžu viesť a to je veľká pomoc.

Môže sa shiatsu naučiť každý, alebo sú k tomu potrebné nejaké predpoklady? Možno túto techniku ​​využívať aj k vlastnej samoliečbe?

Shiatsu je v podstate duchovné umenie. Aby človek mohol pomáhať ostatným a jeho práca prinášala účinky, musí on sám zvládať predovšetkým seba a svoj život. Napríklad, keď niekoho pohlcuje zlosť a trápia ho migrény, ako by taký človek mohol pomôcť ostatným od týchto myšlienok a problémov, keď nezvláda pomôcť ani sebe? U shiatsu je preto kľúčová práca so sebou.

Terapeut shiatsu musí zvládnuť svoju myseľ, svoje ego, pochopiť, čo je to život, čo je to smrť, čo je to choroba, kto je on sám. Musí sa naučiť meditovať, vedieť očisťovať sám seba. Aj isté predpoklady pre túto prácu určite hrajú významnú úlohu. Sú to rýdzosť srdca, vnímavý dotyk a pevné odhodlanie sa učiť.

Mnohí odborníci tvrdia, že za celým radom zdravotných problémov stojí aj nesprávne dýchanie. Do akej miery ovplyvňuje toky energie správny dych?

Dych je pre nás najdôležitejším zdrojom života. Bez dychu bude život väčšiny z nás trvať maximálne minútu a pol. Ľudia dnes dýchajú veľmi povrchne. Ako hovorí Gantulga Ganjuur – „dýchame len tak, aby sme nezomreli“.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.

Dýchanie tesne súvisí s trávením potravy. Dnes chceme veľa vecí liečiť liekmi, bylinami, doplnkami alebo potravinami. Keď ale nedýchame správne, nefunguje ani trávenie a liečivá a potraviny tak nemôžu splniť svoju funkciu. Preto veľkí učitelia shiatsu, ako napríklad Shitsuto Masunaga, veľmi zdôrazňovali, že akékoľvek liečenie musí vždy začať prácou s dychom. Preto vždy klientom odporúčam dychové cviky, rovnako tak i v Škole shiatsu každý deň praktizujeme dychové cviky nazývané Víťazný dych. Ide o zostavu cvikov, ktorá bola dlhú dobu tajná a poznali ju len Lámovia. Dnes máme to šťastie, že tieto cviky máme k dispozícii aj my a vďaka Gantulze Ganjuur môžeme ich účinnosť zažívať aj my.

Je v našich životoch ešte niečo podobné, čo ho ovplyvňuje, ale my tomu nedávame žiadnu dôležitosť?

Dych je ten kľúč. V dychu sú ukryté tajomstvo všetkých tajomstiev. V dychu je ukrytá nesmrteľnosť. Všetci ten poklad máme doslova pod nosom a ako to tak sa skutočným pokladom býva: je na dosah, ale málokto ho vidia.

zdroj: novinky.cz/

Ako sa správne otužovať alebo niečo o Wim Hofovej metóde

facebook

Desatoro šťastného vzťahu!