femme fatale

Pozerajme do budúcnosti s optimizmom, aj napriek udalostiam dnešných dni.. Myšlienky, ktoré nás obohacujú, inšpirujú a prinútia nás zamyslieť sa nad hodnotami života. Nasmerujú nás k zamysleniu o živote, medziľudských vzťahoch, láske, úspechu, zdraví, bohatstve a ďalších oblastí života. Jednoducho, možnosť ako si od života vziať viac. Až naveky? 5 vecí, vďaka ktorým láska vydrží! […]

Zastavte sa, buďte ticho a počúvajte

Základy padajú, prehýbajú sa pod váhou vašich fiktívnych túžob. Nie som nepriateľ, som iba obyčajný posol, som spojenec, som sila, ktorá obnoví rovnováhu. Koľko toho potrebujete, aby ste sa cítili dobre a mohli si vychutnať kyslík, ktorý dýchate? Zastavte sa, pozrite si toto video, zamyslite sa a s pokorou sa pozrite do budúcnosti. Naučte sa […]