Ako naučiť súrodencov spolu lepšie vychádzať

Mať viac detí nie je len o skvelej spolupráci medzi nimi, ale tiež často o úplne prirodzenom hašterení, pošťuchovaní či bití sa . Usmerniť ich v takom okamihu, a to pokiaľ možno v pokoji a bez emócií, je tak mnohokrát nad rodičovskú silu. Zvlášť, keď sa to neustále opakuje. Pozrite sa s nami na stratégie a techniky, ktoré môžu pomôcť súrodencom spolu vychádzať a vás tak ušetrí neustálych hádok.

Súrodencov si na rozdiel od mnohých iných vzťahov nevyberáme, čo vytvára v samotnom vzťahu  jedinečnú dynamiku. Keď k tomu navyše pripočítate rozdielnosť pováh, vzájomnú rivalitu o pozornosť rodičov a fakt, že k súrodencovi si toho dovolíte oveľa viac, vrátane zlého správania a negativity, než k ostatným ľuďom, je jasné, že bez pomoci dospelých sa neustálym konfliktom medzi nimi úplne nevyhnete .

Nie vždy je to navyše na škodu. Súrodenecká interakcia je po vývojovej stránke veľmi dôležitá. Deti si cez ňu skúša nové sociálne a emocionálne úlohy a učia sa pomocou nich, najmä čo sa týka konfliktov, ako zvládať svoje emócie a zároveň získať povedomie o myšlienkach a pocitoch toho druhého. Zjednodušene povedané sa učia zvládať najrôznejšie konflikty, ktoré môžu nastať aj v budúcich vzťahoch. A tiež utvárať si predstavu o svojej vlastnej identite.

Ako naučiť deti spolu vychádzať?

Jeden na jedného

V prvom kroku si vyhraďte čas vždy len na jedno dieťa. V ten okamih vás bude dieťa oveľa lepšie vnímať, než keď k nemu budete prihovárať za účasti súrodenca.

„Hovoríme v tejto súvislosti o schopnosti chváliť a korigovať bez publika, kedy si ako rodič k dieťaťu máte možnosť bez toho, aby vás niekto ďalší rušil, utvoriť skutočne hlboké puto. Deti totiž milujú každý moment, kedy majú rodičia len pre seba a nemusia sa o ich pozornosť s nikým deliť, „vysvetľuje Jonathan Caspi, profesor z fakulty rodinných vied. Rodič by však ani v tento okamih nemal zabúdať povedať dieťaťu, ako veľmi je rád, keď sa hrá a spolupracuje so svojím súrodencom, rovnako tak, čo ho na nich veľmi trápi.

Zasiahnuť, alebo ignorovať?

Keď už sa deti začnú hádať, potom rodičia často tápu, do akej miery majú zasiahnuť, či nie je lepšie v daný okamih celú záležitosť ignorovať. Caspi v ten okamih odporúča ignorovať mierne hašterenie, ale ak by sa konflikt presunul k fyzickému násiliu a sprostým nadávkam, radí zasiahnuť.

„Násilie sa môže stupňovať a z úplne nevinných vecí sa môžu vyvinúť tie skutočne vášne. Rodičia by si mali uvedomiť, že verbálne násilie v podobe vyhrážok, urážok, nadávok vždy predchádza fyzickému násiliu. Navyše, zatiaľ čo fyzické rany sa zahoja za pár dní, tie slovné môžu bolieť celý život,“ zdôrazňuje Caspi.

Najmä u detí do 8 rokov veku, ktoré ešte nemajú zručnosti zvládať konflikty, tak musia rodičia fungovať ako sprostredkovatelia a koučovia a snažiť sa spoločne s deťmi nájsť riešenie problému. Nikdy ale nesmú fungovať ako rozhodca.

„Ak rodičia do konfliktov súrodencov nezasahujú, potom by mali vedieť, že im tak dávajú signál, že to, čo robia, je v poriadku. Oveľa lepšie je teda zasiahnuť a pomôcť zvládať konflikt. K jeho vyriešenie by ale mali dôjsť deti samy, „odporúča psychologička Laurie Kramerová.

Kramerová navrhuje v okamihu konfliktu zasiahnuť štýlom: „Počujem, že sa tu niekto háda či bije. Môžete sa spolu dohodnúť? Ak k tomu potrebujete moju pomoc, príďte za mnou do obývačky, ale budem oveľa radšej, keď to dokážete samé.“

Rodičia by mali vedieť, že fyzické násilie nie je len záležitosťou chlapcov. Podľa výskumu sa dievčatá dokážu biť úplne rovnako ako chlapci, chlapci ale najmä vo vyššom veku už mávajú väčšiu silu, takže môžu v konečnom dôsledku ublížiť viac. Rovnako tak relačné agresie, teda sociálne poníženie, izolácie, poškodenie reputácie nie je len záležitosťou dievčat. Chlapci môžu byť v tomto smere rovnako zákerní.

Čo nerobiť

Svojim zásahom do konfliktu súrodencov samozrejme môžete veľmi ľahko spôsobiť aj to, že miesto, aby problém začali deti riešiť, vyústi to v ešte väčšej boj. Nikdy teda nezasahujte bez toho, aby ste vedeli, o čo skutočne ide menom mladšieho dieťaťa. Úplne sa vyvarujte frázou: „Si väčší, mal by si mať rozum“, „Si starší, mal by si ustúpiť“, „Je ešte malá, nechaj ju“, „Mal by si byť vzorom“ apod.

V tento okamih totiž u starších vyvoláte ešte väčší odpor a tým mladším dáte naopak pocit, že môžu všetko, teda budú svoje starších súrodencov napádať ešte viac.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.

„Veľkým problémom je, keď rodičia svoje deti často porovnávajú. Medzi deťmi sa tak vytvára ešte väčšia konkurencia a majú tak aj väčšiu potrebu boja, „upozorňuje Caspi. Rodičia by potom mali vždy brať vážne sťažnosti detí. Ak od nich budete neustále počuť, ako sa sťažujú: „To nie je fér,“ nemávajte nad tým rukou, ani nedodávejte: „Život nie je fér.“

Deti potom môžu získať pocit, že im nerozumiete a nemáte ich radi. Preto uznávajte ich pocity a o všetkom s nimi otvorene hovorte. Nakoniec ešte jedna veľmi dôležitá vec, na ktorej sa odborníci zhodujú. Ak ste sami v strese, je veľmi pravdepodobné, že túto svoju nervozitu a napätie sami prenesiete na deti, čo môže viesť k ďalším hádkam a bojom, preto sa nikdy nezabúdajte starať predovšetkým o svoje vlastné duševné zdravie. Naučte si nájsť čas sami na seba, na svojich priateľov, koníčky a proste všetko, čo vás napĺňa a dáva vám pocit šťastia a spokojnosti.

zdroj: novinky.cz/

Prečo je dôležité sa vo vzťahoch vedieť ospravedlňovať

facebook

11 viet, ktoré vášmu dieťaťu vrátia sebavedomie