Príčiny civilizačných chorôb často nájdeme v našej mysli

Civilizačné ochorenia, ako sú napríklad cukrovka, obezita, chronická únava, úzkosť, alergie, respiračné problémy, migrény, depresie, syndróm vyhorenia a podobne neustále pribúda. Lekárom sa síce mnohokrát darí tieto choroby stabilizovať, ale pravá príčina daného ochorenia zostáva často naďalej skrytá.

K súčasnej situácii bezpochyby veľkou mierou prispieva aj životné prostredie a náš životný štýl.

„V hľadaní príčiny ale musíme ísť ešte o krok ďalej. Aj to, že znečisťujeme svoje okolie, má totiž svoju príčinu. Skutočné korene všetkých našich súčasných problémov spočívajú v našom myslení. Sú to práve naše myšlienky, ktoré nás vedú k znečisťovaniu planéty a rodia civilizačné choroby,“ vysvetľuje František Bartoš. Ľudia často posudzujú to, kto sa ako chová. Nevidia ale, že akékoľvek aktivita sa rodí vždy z myšlienky.

„Napríklad keď sa niekto pobije, predchádza tomu, že sa tí dvaja navzájom slovne urážajú. Tomu zase predchádzajú myšlienky plné závisti alebo napríklad pohŕdania. A tak je to u každej ľudskej činnosti. Hlavné je zmeniť vnútorné presvedčenie. Uvedomiť si, aké myšlienky a názory nám skutočne prospievajú a aké nám škodia. A tie škodlivé je potrebné zmeniť,“ upozorňuje praktík shiatsu Dalibor Boháč.

Človek vždy podliehal a bude podliehať vyšším zákonitostiam – zákonom prírody a vesmíru. Tieto princípy nás úplne presahujú. Ľudské zákony, či už v podobe morálky, alebo práva, sú v porovnaní so zákonmi prírody úplne ničotné.

„Civilizácie, ktoré sú múdre, sa snažia tieto zákonitosti pochopiť a žiť s nimi v súlade. Ich obyvateľom takýto prístup zabezpečuje fyzické a psychické zdravie a predovšetkým vnútorný pokoj a rozvíja v nich hlbokú múdrosť. Naša civilizácia ide však opačným smerom a preto sa u nás objavujú rôzne psychické a zdravotné problémy,“ vysvetľuje František Bartoš.

Jedným zo zákonov prírody je pominuteľnosť

Všetko, čo vnímame skrze zmysly, má svoj začiatok, rast, vrchol, pokles a koniec. Všetko, čo zažívame, začína i končí – raňajky, mladosť, pracovný deň, partnerstvo, zamilovanosť, dovolenka …

„My sme ale vychovávaní k tomu, aby sme sa snažili veci neustále držať a bránili sa ich konca. Keď nás potom vyhodia v práci alebo nás opustia priatelia, je to pre nás často zdroj veľkého utrpenia. Takéto situácie v nás vytvárajú veľké napätie, veľa emócií a časom možno aj psychické a zdravotné problémy.

Navyše, aby sme veci udržali v súlade s našimi predstavami, sme pre to mnohokrát ochotní urobiť čokoľvek – znepriateliť si priateľov, opustiť partnera a dokonca aj drancovať prírodu, ničiť vlastnú pôdu a vodu, zneužívať ostatných ľudí. To všetko je len dôsledok našej oddelenosti od svojej vlastnej prirodzenosti. A to neprináša nič dobré ani nám, ani našej civilizácii,“ upozorňuje Bartoš.

Ak sa chceme uzdraviť, musíme sa vrátiť k svojej podstate. K tomu je potrebné byť v súlade s prírodou a s jej rytmom; je potrebné byť pokorný k jej zákonitostiam. Navyše pokiaľ prenikáme do podstaty prírody, pochopíme, kto sme my sami, odkiaľ pochádzame, čo je telo, čo je myseľ, čo je láska, priateľstvo a predovšetkým to najdôležitejšie – čo je život a čo je smrť. Len vtedy sa môže objaviť vnútorný pokoj a šťastie. Náš vzťah k sebe, k ostatným ľuďom aj k prírode sa potom začne uzdravovať a z nášho života postupne začnú miznúť fyzické i psychické ťažkosti.

Nejde tu o nejaký pochabý ideál. Ide o skutočnosť, ktorú je možné si jednoducho overiť porovnaním rôznych civilizácií, spôsobu ich myslenia a zdravotných problémov, ktoré ich sužujú.

„Mladá generácia Ázijcov sa snaží veľa pripodobniť k západnej civilizácii. Ale naši predkovia, rovnako ako ešte moja generácia, majú veľkú úctu a pokoru k matke prírode. Žijeme, jeme, cestujeme podľa počasia, ročného obdobia, zdravotného stavu a podobne. Skôr, než sa vydáme na cestu alebo zasadíme nejakú plodinu alebo urobíme rozhodnutie, vždy veľmi pozorne sledujeme správanie zvierat, silu a smer vetra, pohyby mrakov. Človek nestojí nad prírodou, nie je to jej pán. Človek je zrnko púšte, ktoré je rovnako významné ako ostatné zrnká – ako motýľ, červík alebo kameň, „vysvetľuje Gantulga Ganjuur, duchovná učiteľka pôvodom z Mongolska.

Žiadny doplnok stravy či akokoľvek silný liek veci nezmenia

Žiadne iné riešenie ako návrat do harmónie s prírodou navyše ani nie je. Ak naše myslenie nebude v poriadku, teda v súlade s našou prirodzenosťou, žiadny doplnok stravy, žiadny akokoľvek silný liek túto skutočnosť nezmení. Ak je myseľ zatemnená, lieky a bylinky budú vždy len mierniť prejavy choroby a uľavovať nám od dôsledkov nášho počínania, nikdy však nevyrieši skutočnú príčinu.

Ani alternatívne metódy nefungujú ako mávnutím čarovného prútika, ako ľudia často veria. K vyliečeniu môže dôjsť len vďaka ozajstnej ochote, snahe a disciplíne daného človeka niečo vo svojom myslení a živote meniť. A to si vyžaduje prácu a tiež sa to nestane zo dňa na deň.

Čo potvrdzuje aj farmaceutkou Jitka Růžičková: „Ako farmaceuta ma často trápi, koľkým ľuďom nie je moderná medicína schopná pomôcť. Či už sa jedná o bolesti hlavy, kožné, gynekologické, neurologické alebo rôzne psychické ťažkosti, často sa objavuje podobná veta …

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.

, Už som vyskúšal/a všetko možné, čo mi ešte poradíte?‘ Ľuďom by som vždy najradšej povedala, že je potrebné si uvedomiť, že riešenie problému sa neskrýva v žiadnych zázračných kvapkách ani tabletách, aj keď tie samozrejme môžu prinášať dočasnú úľavu. Väčšina ľudí toto ale nechce počuť. „

Bohužiaľ mnohí ľudia rovnako pristupujú aj k východnej medicíne či ďalším alternatívam.

„Ani alternatívne metódy ale nefungujú ako mávnutím čarovného prútika, ako ľudia často veria. Ľudia tak často zájdu k liečiteľovi, šamanovi, na shiatsu a podobne s tým, že sa samo niečo zmení a stane. K vyliečeniu ale môže dôjsť len vďaka ozajstnej ochote, snahe a disciplíne daného človeka niečo vo svojom myslení a živote meniť. A to si vyžaduje prácu a tiež sa to nestane zo dňa na deň, „dodáva farmaceutka.

Z extrému do extrému

Ľudia sa tak často chcú vrátiť k prírode, ale v skutočnosti idú do opačného extrému.

„Dnes sme svedkami rôznych trendov, ako je napríklad chodenie naboso v zime, jedenie surového jedla počas celého roka, neumývanie si vlasov alebo nekompromisné vyhýbanie sa liekom a podobne. Takéto postupy vôbec nevychádzajú zo skutočného poznania, ale naopak ukazujú na našu oddelenosť od prírody a naše nepochopenie. Je to len taký módny trend. Skutočné poznanie prírody je cesta do svojho vnútra, a nie napodobňovanie správania ostatných, „varuje Gantulga Ganjuur.

Ku skutočnej zmene našej spoločnosti dôjde vtedy, keď sa postupne zmení každý z nás. Každý musí začať sám u seba, nie je možné chcieť po ostatných, aby sa zmenili a sami zostávať bez zmeny.

Najlepšou cestou k zmene ostatných je byť pre nich príkladom a inšpiráciou. Keď uvidia výsledky, pochopia.

Ako sa postupne vracať k svojej prirodzenosti?
  • Pozorujte prirodzené správanie zvierat a malých detí.
  • Pobudnite veľa času v prírode, vnímajte jej tempo a rytmus, skúste ho nasledovať.
  • Pozorujte premenlivosť prírody a to, ako sa táto dynamika prejavuje vo vašom vlastnom živote.
  • Sledujte, ako sa menia vaše chute a potreby počas dňa, počas roka a v rôznych životných situáciách a životných fázach.
  • Viac vnímajte seba a svoje okolie, menej hovorte a premýšľajte.
  • Meditujte, vnímajte a skúmajte svoju myseľ a telo. Preniknite do významu dychu.

zdroj: novinky.cz/

Ktoré vlastnosti mužov priťahujú ženy?

facebook

Lacná domáca kozmetika z kávy: Vyskúšajte jej silu