Prečo s vekom strácame priateľov

V mladosti sú priatelia naším svetom, ale ako starneme, často sa bohužiaľ stávajú niečím druhoradým. Priateľov však potrebujeme rovnako ako predtým. V zhone a rutine každodenných záležitostí sa nám cnie a v duchu s nimi rozprávame. A keď sa nám konečne podarí stretnúť sa, hovoríme rýchlo a nemôžeme sa vyrozprávať.

Prečo sa nám priatelia časom vzďaľujú a čo robiť, aby sme ich nestratili úplne?

V hierarchii vzťahov je priateľstvo až úplne dole. Dôležitejšie sú pre nás tí, koho milujeme, rodičia, deti – tí všetci sú vyššie ako priatelia.

Priateľstvo je úplne unikátnym vzájomným vzťahom. Na rozdiel od rodinných pút (mamička, otec, dcéra, syn) si priateľov vyberáme. Manželstvu alebo milostnému vzťahu sa priateľstvo tiež nepodobá, pretože nemá žiadnu formálnu štruktúru. Pokiaľ s rodičmi, manželom či manželkou nebudete mesiac hovoriť, bude evidentné, že medzi vami niečo neklape. Avšak medzi priateľmi je to bežná vec.

Jeden výskum po druhom však ukazujú, akí dôležití sú priatelia pre šťastie a dokonca pre zdravie človeka, ako fyzické, tak psychické. Aj keď sa priateľstvo mení s tým, ako ľudia dospievajú a starnú, ich očakávania pokiaľ ide o priateľstvo, sú nemenné.

Štrnásťročný dospievajúci i storočný starček popisujú svojho blízkeho priateľa rovnako. Je to pre nich človek, s ktorým sa môžu porozprávať, na ktorom im záleží, s ktorým sa bezchybne cítia. Menia sa iba okolnosti, v ktorých sa tieto kvality priateľstva prejavujú.

Dobrovoľná povaha priateľstva ho robí zraniteľnejším v porovnaní so vzťahmi viac formalizovanými. Priateľský vzťah ľudia obetujú ako prví, pokiaľ ich okolnosti k tomu nútia. Prioritou je vždy rodina, manželka alebo manžel. Okrem toho ak v detstve sme jednoducho zabehli do susedného domu a povedali kamarátovi, nech ide von, dnes musíme nájsť voľných pár hodín, aby sme pri najlepšom raz za mesiac s priateľom posedeli pri pive alebo víne.

Najkrajšia je na priateľstve sloboda. Sami si vyberáme priateľov a sami s nimi udržujeme priateľský vzťah. Nie preto, že musíme, ale pretože sa nám to páči. Sloboda má však aj svoju druhú stranu – v ktorýkoľvek okamih môže priateľstvo skončiť.

Ako sa priateľstvo s vekom mení.

V detstve je priateľom ten, s kým je pekné sa hrať, v dospievaní sa v priateľstve začína prejavovať vzájomná podpora a porozumenie. Mladosť je pre priateľstvo tým najlepším vekom. V tomto období býva najhlbšia a má najväčší význam. V mladosti človek hľadá tých, ktorí zdieľajú jeho hodnoty, jeho názory na dôležité veci. A opäť práve v mladosti môže človek svojim priateľom venovať maximum času.

Podľa nedávnych výskumov trávia mladí ľudia so svojimi priateľmi 10-25 hodín týždenne. Mladosť je najaktívnejším obdobím pokiaľ ide o nadväzovanie sociálnych vzťahov. Vo veku 20-24 rokov trávia dievčatá i chlapci prakticky celý svoj deň mimo domova, pričom sa ocitajú v najrôznejších vzájomných vzťahoch s rôznymi skupinami ľudí.

Ako sa ľudia blížia k strednému veku, zostáva im na priateľstvo stále menej času. Sú za tým povinnosti v zamestnaní aj v rodine. Je samozrejme oveľa jednoduchšie odvolať schôdzku s priateľom ako rozhovor s dieťaťom alebo poradu v zamestnaní. Veľmi často je to práve skutočné priateľstvo, ktoré nám pomáha vyzrievať, chápať, kto sme a kam by sme mali smerovať. Keď však starneme, nenachádzame už viac času pre tých, ktorí nám pomáhali v dôležitých životných rozhodnutiach. A to je veľmi smutné.

V zrelom veku sa spôsob získavania nových priateľov mení. Stretávame sa s kolegami aj s priateľmi svojich detí viac menej preto, že nech chceme alebo nie, trávime pohromade relatívne dosť času. V dôsledku toho sa môže umenie nachádzať priateľov čisto podľa hlasu vlastného srdca vytrácať.

Postupom času, ako ľudia odchádzajú do penzie a ich deti vedú dospelý život, začínajú znovu oceňovať prosté životné radosti a dávajú prednosť tomu, čo ich robí šťastnými – rozhovoru. Styku s ostatnými. Mnohí obnovujú vzťahy s priateľmi, s ktorými sa už nestýkali a iní dokonca nachádzajú priateľov nových.

Ako ľudia získavajú priateľov.

V priebehu celého života ľudia získavajú priateľov a priateľstvo udržujú rôznymi spôsobmi.

  • Nezávislí. Získavajú nových priateľov všade, kam prídu. Dobrých kamarátov majú viac ako skutočne hlbokých vzájomných vzťahov.
  • Vyberaví. Zaobstarajú si niekoľko skutočne blízkych priateľov a vzťahy s nimi udržujú po celé roky. Nie je to spôsob ideálny, pretože strata jedného priateľa sa môže stať veľmi ťažkou skúškou.
  • Zlatý stred. Najlepšie je oba spôsoby spojiť. Nestrácať kontakt so starými priateľmi a v priebehu života nachádzať nové.
Čo pomáha uchovať priateľstvo.

Mnohým ľuďom sa darí priateľské vzťahy udržiavať po celý život. Ako ale dokážu prejsť najnebezpečnejšou etapou – stredným obdobím života so všetkým jeho zhonom a povinnosťami?

Či sa budú stýkať v zrelom veku, záleží na vzájomnej oddanosti a na čase, ktorý sú ľudia ochotní vzťahu s priateľom obetovať. Sociológovia zistili, že čím viac času spolu priatelia trávili v mladosti, tým bližšie vzťahy mali po svojom pätnástom roku. To znamená čím viac vložíte do priateľstva dnes, tým pevnejšie zrejme bude vaše priateľstvo v budúcnosti.

Iný výskum ukázal, že pre ľudí je dôležitý pocit, že do priateľstva vkladajú toľko, koľko od neho dostávajú, že vzťah je vyvážený. Oddanosť a umenie dávať sú ďalšou zárukou celoživotného priateľstva.

Vzťahy na sociálnych sieťach nestačia.

Rozvoj moderných technológií umožňuje priateľom komunikovať nielen pri osobných stretnutiach. Čím viac spôsobov využívate – SMS, maily, výmena emotikonov na sieti plus osobné stretnutie, tým pevnejšie vaše priateľstvo je. Ak je všetok váš vzťah odkázaný iba na Facebook, je možné s veľkou dávkou istoty povedať, že je to priateľstvo vopred odsúdené.

Existuje niekoľko úrovní uchovania priateľských vzťahov.

Prvý – vyvíjate minimálny telesný pohyb, aby sa vzťah úplne neprerušil. Na to postačí aj online kontakt. Napísať „Všetko najlepšie k narodkám“ na sieti a pridať lajk k fotke, aj to je spôsob, ako pestovať priateľstvo. Avšak spôsob mechanický, niečo ako pomocný dýchací aparát.

Ďalšia úroveň – udržiavať vo vzťahu istú mieru blízkosti. Stačí k tomu často aj obyčajný online kontakt, najmä ak bývate ďaleko od seba. Napíšete mail alebo SMS vyjadrujúcu podporu.

Ak však túžite po priateľskom vzťahu na ešte vyššej úrovni, takom, ktorý by vám naozaj prinášal uspokojenie, potom styky cez internet stačiť nebudú. Len živý osobný rozhovor s priateľom poskytne onen pocit srdečnosti, blízkosti a podpory, ktoré toľko potrebujete.

Hlavní nepriatelia priateľstva: zdvorilosť a okolnosti.

Uvedomiť si, ako silne je priateľstvo závislé na životných okolnostiach, je skutočne dôležité. Len sa zamyslite, koľko toho musíme v živote urobiť! Pracovať, starať sa o deti, o rodičov. Priatelia sú dospelí, samostatní ľudia, schopní postarať sa sami o seba. Preto ich často zo svojho napchaného rozvrhu vyškrtneme.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.

Ľudia sa domnievajú, že musia byť k priateľom zdvorilí a majú obavy, aby im príliš nevnucovali svoju spoločnosť. Už nemôžeme ako v detstve kričať pod oknom: „Karóóĺ! Poď von!“ A nemôžeme ani len tak zavítať na návštevu, ako to bolo bežné v mladosti.

Každý chápe, že aj priatelia majú svoje povinnosti a ostýcha sa vyžadovať príliš veľa času a pozornosti pre svoju osobu. Najsmutnejšie na tom je, že je to proces obojstranný. Práve tak sa priatelia začínajú jeden druhému vzďaľovať. Aj vtedy, keď si to neželajú. Čisto zo zdvorilosti.

Je smutné, že keď vyrastieme, trávime s priateľmi čoraz menej času a čoraz menej sa na nich spoliehame. Zato sa však učíme novému, „dospelému“ priateľstvu, ktoré síce ustúpi pred rôznymi povinnosťami, ale nepreruší sa za žiadnych okolností. Aj keď to nie je ideálne, život už je skrátka taký.

Koniec koncov, priateľstvo znamená slobodu.

zdroj: pronaladu.cz                   

6 najhorších ženských podrazov na mužov

facebook

Manuál pre otca dospievajúcich dcér