Dyslexia, dysgrafia a ďalšie poruchy. Poznáte dysortografiu?

Obmedzeniami súvisiacimi s koronavírusom trpíme všetci. Ak ale máte doma školáka, ktorý nie je práve jednotkár, môžete zažívať hotové muky. Ak máte pocit, že je vaše dieťa mimoriadne neschopné, nemusí byť na vine len jeho nechuť k učeniu.

Neschopnosť spočítať triviálnu úloha, hrubky, slabé čítanie  a ako výsledok zlé známky. Dôvodom pritom nemusí byť neochota vášho potomka sa učeniu venovať. Ak sa s plačom bráni, že na to nemá hlavu, môže mať pravdu. Takzvané poruchy učenia nie sú nijako neobvyklé a netýkajú sa len čítania a písania.

Dyslexia: Porucha čítania

Najčastejšou poruchou je dyslexia, porucha čítania. Dieťa môže byť nadpriemerne inteligentné, vnímavé, školu môže milovať, jeho domáca príprava zaberie hodiny – ale lepšie čítať sa naučiť nedokáže. Nemá totiž rovnaké dispozície ako zdravé deti, porucha má pôvod v narušení centrálnej nervovej sústavy.

Problém nie je len v tom, že text slabikuje ako prváčik, samotné čítanie ho zamestnáva natoľko, že sotva stíha porozumieť obsahu textu. To môže robiť problémy aj v dospelosti, dyslektici mávajú problém orientovať sa v rozsiahlejších textoch.

Dysgrafia: Porucha písania

Dysgrafici majú tiež problém s textom, ale nie s jeho čítaním, ale písaním. Nedokážu si zapamätať jednotlivé znaky so všetkými kľučkami a oblúčikmi, najmä ak majú písať rýchlo, je výsledok nečitateľný. Aj keď píšu v pokoji a sústredene, výsledok je kostrbatý  a zle zrozumiteľný. Školáci s dysgrafiou môžu v mnohých školách používať zjednodušené písmo Comenia Script, prípadne píšu tlačiarenské písmená alebo na počítači.

Dysortografia: Porucha pravopisu

Dysgrafici majú problém zapamätať si, ako písmená vyzerajú graficky. Dysortografici bojujú s celými slovami a vetami, s gramatikou a pravopisom. Nedokážu si zapamätať, kde sa píšu nad písmenami háčiky alebo čiarky, kam patrí tvrdé y a kam mäkké i, vynechávajú v slovách písmená alebo ich prehadzujú. Slovo nedokážu rozdeliť na hlásky. Gramatické pravidlá môžu mať naučené, ale aplikovať ich pri písaní prakticky je pre nich ťažké.

Dyskalkúlia: Porucha počítania

Dyskalkulici majú ťažkosti v matematike. Problém im robí vôbec pochopiť, čo sa skrýva pod jednotlivými symbolmi, ako fungujú matematické operácie, nemajú priestorovú predstavivosť. Je pre nich problém počítať čísla v rade, ukázať na prstoch daný počet alebo slovami označiť počet sledovaných predmetov. Nerozumie termínom, ako je dvojnásobok, tretina alebo päťkrát viac. Tápať môžu aj v geometrii, jednotlivé tvary nerozlišujú, nedokážu porovnávať podľa veľkosti, pletú si strany a smer.

Dysgnózia: Porucha vnímania

Pri dysgnózii ľudia nedokážu to, čo vnímajú zrakom, hmatom alebo sluchom, spojiť s predstavami alebo s tým, čo videli už skôr, alebo čo sa už skôr naučili. Nevedia veci rozpoznať a interpretovať. Trebárs keď dieťa naučíte, že psík šteká a mačka mňauká, až ich uvidí nabudúce, ich zvuk si s nimi nespojí. Aj keď mu to znova vysvetlíte, v pamäti túto informáciu neudrží.

Amúzia: Porucha hudobných schopností

Existujú aj poruchy, ktoré nekomplikujú život prakticky, vylučujú ale dotyčného spoločensky. Takou poruchou je aj amúzia, teda narušenie hudobných schopností. Postihnutý nedokáže správne interpretovať melódiu ani tóny alebo určiť hudobný nástroj.

Dyspinxia: Porucha kreslenia

Túto poruchu definujú ťažkosti práce s ceruzkou a neschopnosť previesť predstavu trojrozmerného objektu na papier. Prejavom je kresba neadekvátna veku, ale aj neobratné a kŕčovité držanie nástrojov. Porucha je často kombináciou dysgrafii, môže ísť ale aj o dôsledok netrénovanej motoriky.

Dyspraxia: Porucha obratnosti

Porucha sa môže týkať aj pohybu. Ľudia s dyspraxiou sú neobratní, nie sú schopní opakovať naučené pohyby či vykonávať zložitejšie úkony. Stojí za tým oneskorená hrubá motorika, a tak ruka v ruke idú problémy s úlohami, ktoré vyžadujúce jemnú motoriku. Postihnutý je potom často označovaný doslova ako nemotorného či nešiku. Majú problém aj plánovať.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
Pomoc odborníkov i rodičov

Ak máte podozrenie, že by vaše dieťa mohlo nejakou poruchou učenia trpieť, je na mieste odborné vyšetrenie. Študenti už majú bežne úľavy, môžu napríklad používať počítač alebo na testy dostávajú viac času.

Aj sami ale skúste zistiť, v akých podmienkach sa deťom učí najlepšie, skúste nevšedné metódy, využite moderné technológie. Možno budete mať pre svojich potomkov aj vlastné tipy, prieskumy totiž ukazujú, že poruchy učenia môžu byť dedičné.

zdroj: prozeny.cz/

Dieťa a rodič. Ako sa menia ich vzťahy v priebehu života?

facebook

11 viet, ktoré vášmu dieťaťu vrátia sebavedomie