Dyslexia, dysgrafia a ďalšie poruchy. Poznáte dysortografiu?

Obmedzeniami súvisiacimi s koronavírusom trpíme všetci. Ak ale máte doma školáka, ktorý nie je práve jednotkár, môžete zažívať hotové muky. Ak máte pocit, že je vaše dieťa mimoriadne neschopné, nemusí byť na vine len jeho nechuť k učeniu. Neschopnosť spočítať triviálnu úloha, hrubky, slabé čítanie  a ako výsledok zlé známky. Dôvodom pritom nemusí byť neochota […]