Predčasná ejakulácia: Zamilovaní zlyhajú častejšie

Predčasná ejakulácia je strašiakom všetkých mužov. Na vine je však viac faktorov ako iba stres či nervozita. Muži trpiaci týmto problémom vo väčšej či menšej miere odolávajú frustrácii vlastnej, prípadne partnerkinej, čo sa potom negatívne odráža na celkovej kvalite vzťahu. Podľa odhadov touto sexuálnou dysfunkciou trpí každý piaty muž, tým pádom sa predčasná ejakulácia dostáva aj pred toľko skloňovanej poruchy erekcie. Prečo tomu tak je a čo sa s touto situáciou dá robiť?

Pre poriadok treba povedať, ako sa vlastne predčasná ejakulácia definuje. Definícia skôr a dnes sa trochu líšia. Pôvodne vymedzovala určitý konkrétny čas trvania súlože, než došlo k ejakulácii (uvádzalo sa okolo 2 minút). Neskôr sa však zistilo, že v súčasnej dobe by podľa tohto vzorca trpela dysfunkciou prevažná väčšina mužov, pretože ejakulujú veľmi rýchlo, do niekoľkých minút od začatia súlože. Definícia sa preto zmenila. Za predčasnú ejakuláciu je teda považovaná tá, ku ktorej dôjde skôr, než by sme radi.

Žena potrebuje sedem minút, mužovi stačia sekundy

Pravda, trochu šalamúnsky povedané, avšak tu vzniká potrebný priestor pre partnerov, otvorenie sa pre vzájomnú komunikáciu a oznámenie jeden druhému, čo očakávajú… Niekomu stačí na uspokojenie kratšia doba, iný vyžaduje dlhšiu dobu. Udáva sa, že žena v priemere „potrebuje“ na dosiahnutie (vaginálneho) orgazmu 7 minút, pričom mnohí muži majú tendenciu ejakulovať podstatne skôr. Avšak na druhú stranu je pravda, že nie všetky ženy sú schopné vaginálny orgazmus vôbec dosiahnuť a sú orientované na klitoridálny orgazmus. Ide teda skôr o zladenie potrieb oboch partnerov.

Ak sa pýtame na vekovú skladbu mužov, ktorí tento citlivý problém riešia, prevládajú z mnohých logických dôvodov mladší muži, avšak predčasná ejakulácia sa môže vyskytnúť v akomkoľvek veku (týka sa samozrejme aj homosexuálov), napríklad na základe životných udalostí, stresu a pod. Malé percento mužov touto dysfunkciou bohužiaľ trpí celoživotne.

Prvý styk nezvládne takmer polovica mužov

Predčasná ejakulácia nie je ničím výnimočným predovšetkým počas prvého milovania. Dôvodom je často strach zo zlyhania, prehnané očakávania alebo nervozita muža zo svojho výkonu. Podľa istého nemeckého výskumu dokonca pri prvom styku zlyháva až 40% vysokoškolákov!

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
Abstinencia ejakulácii neprospieva

Problémy môžu nastať aj po dlhodobom sexuálnom pôste, abstinencii. Je dobre známym faktom, že pokiaľ dochádza k pravidelnému sexuálnemu vybitiu, hladina vzrušenia klesá, je teda možné dlhšie pohlavné spojenie ak predčasnej ejakulácii nedochádza.

Zamilovanosť ako spúšťač

Muži, ktorí sú zamilovaní, majú tendenciu ejakulovať predčasne oveľa častejšie ako tí, ktorí zamilovaní nie sú. Na vine je predovšetkým prehnaná citová angažovanosť a snaha o čo najlepší výkon, na ktorom im osobne veľmi záleží.

zdroj: mojezdravi.cz

Sexuálne praktiky, ktoré muži v posteli robia, ale ženy ich neznášajú

Muž na urológii: Ako sa vyhnúť karcinómu alebo zväčšeniu prostaty