Čo o vás prezradí očný kontakt

Má ma rád? Nemá? Som mu sympatická? Nudím ho, vzbudzujem zlosť, pohŕda mnou? Najradšej by ma zabil? Odpoveď získate v jedinej sekunde. Stačí sa pozrieť do očí.

Očný kontakt je najsilnejším neverbálnym komunikačným kanálom. Informácie, ktoré tak získavame, tvoria až polovicu celkovej medziľudskej interakcie. Je to zdanlivo jednoduchá vec – pozerať sa náprotivku do očí, užívať si chvíle súzvuku a porozumenia, alebo vycítiť antipatie, hnev, rivalitu. Pohľad vyvoláva emócie. Môže doslova elektrizovať, ale aj schladiť a spražiť. Alebo upokojiť, povzbudiť…

Lenže doba pokročila a stále väčšia časť komunikácie prebieha na diaľku, prostredníctvom informačných technológií. Tie nás ochudobňujú o pridanú hodnotu cudne sklopených očí, žartovného žmurknutia alebo pôvabu údivom rozšírených zreníc. O zamilovaných očiach, vnikajúcich do tých našich, tak úprimných a naivných, si virtuálni spotrebitelia môžu nechať len zdať, chudáci.

Ako sa znova navrátiť ku koreňom a osvojiť si zručnosti očného kontaktu? Stačí sa prestať hanbiť a začať nakukovať ostatným do duše prostredníctvom ich pekných očí.

Pozorne počúvajte

No áno, kvalitný očný kontakt získame vďaka pozornému načúvaniu. Ak sami hovoríme, pozeráme sa na ostatných oveľa menej často. A je to normálne – oči nám samé prirodzene uhýbajú, keď sa potrebujeme sústrediť, porovnať si myšlienky, nájsť vhodné slová. Naopak načúvajúci upiera zvedavo oči na náprotivok, môže ho pokojne pozorovať, prezerať na neho a občas aj uhnúť očami, keď premýšľa o obsahu oznamovanej informácie.

Takýto kontakt je najdôležitejší medzi partnermi. Uisťuje o záujme, náklonnosti a možno aj vzájomnej láske. A dá sa to aj otočiť – ak nám partner niečo (napríklad dlho a nudne) rozpráva, oveľa lepšie sa naňho sústredíme, pokiaľ sa mu pritom budeme pozerať do očí. Pozorovaním okolia len ešte viac rozptýlime svoju pozornosť a môže nám uniknúť niečo podstatné, neobratne zamotané do partnerovho oznámenia.

Pokiaľ neveríte, presvedčí vás úplne nový výskum vykonaný na lekárskej klinike v Toronte. Zameral sa na takú obyčajnú vec, akou je komunikácia lekára s pacientom v ordinácii. Porovnával, ako si pacient zapamätá oznámenú informáciu, pokiaľ mu ju lekár vysvetlí z očí do očí, alebo keď mu tú istú informáciu oznámi od stola bez toho, aby odvrátil zrak od monitora počítača.

Užité boli pritom rovnaké slová s rovnakým významom. Rozdiely v zapamätaní a interpretácii oznámeného boli úplne ohromujúce. Prvá skupina porozumela oznámenej informácii takmer z 90 percent proti tej druhej, ochudobnenej o očný kontakt. Tá zopakovala sotva polovicu.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
Neuhýbajte príliš pohľadom

Už dávno síce neplatí, že kto často prerušuje očný kontakt, niečo tají, alebo dokonca klame. Uhýbanie pohľadom môže značiť rozpaky, nesústredenosť alebo obyčajné písanie textovky pod stolom… K takým psycho mýtom patria aj báchorky o šúchaní koreňa nosa, majúce značiť klamstvo, alebo zopnutie rúk prezrádzajúce pocit ohrozenia. Vysvetlenie pritom býva úplne jednoduché. Dotyčného svrbí nos a rukami sa objíma, pretože mu je zima.

Nech už je ale dôvodom častého prerušovania očného kontaktu čokoľvek, je lepšie pohyby očí kontrolovať a snažiť sa svoj pohľad smerovať na náprotivok. Pokiaľ je to pre nás z nejakého dôvodu ťažké, môžeme zapojiť fantáziu a na chvíľu prikúzliť napríklad pekného motýľa alebo pokojne netopiera na rečníkovej lebke. Fantáziu medze neklaďte, hlavne že účel je splnený.

Inou vecou je, keď naopak bez prestávky uprene pozeráte. To je obvykle vnímané ako nepríjemná urputnosť  alebo agresia. Vedci rozpočítali vhodnú dĺžku očného kontaktu pri rôznych príležitostiach na sekundy. Tým sa radšej nezaťažujte – spoľahnite sa na svoje pocity, buďte uvoľnení a jednoducho občas sklopte oči alebo sa pohnite, čím prirodzene na chvíľku očný kontakt prerušíte.

Renomované personálne agentúry majú na túto tému vypracované množstvo štúdií. Všetky sa v zásade zhodujú v tom, že očný kontakt pri prijímacom pohovore hrá nakoniec zásadnejšiu úlohu ako dosiahnuté vzdelanie a dĺžka praxe. Proste ak sa budúcemu šéfovi zahľadíte milo do očiek a vzbudíte tým jeho sympatie, odpustí vám aj taký hriech, ako je nedostatočná znalosť svahilčiny! Ale pozor! Pozerajte sa naozaj milo a kontrolujte, čo vám beží hlavou – odráža sa vám to totiž v očiach…

Niekoľko pravidiel
  • Pri priateľskom alebo pracovnom stretnutí je vhodné očný kontakt pravidelne udržiavať. Prerušujeme ho chvíľkovým odvrátením pohľadu dole a potom ho zase obnovíme. Pohľad do strany obvykle vyjadruje nezáujem alebo nechuť v pokračovaní rozhovoru.
  • Prvé stretnutie si žiada kratší zdvorilý pohľad – zhruba trojsekundový.
  • Pokiaľ chcete niekoho naozaj vyviesť z miery, prerušte očný kontakt smerom nahor.
  • V Európe, USA a Kanade je priamy očný kontakt vnímaný ako prejav úprimnosti a poctivosti. V Ázii sa ale napríklad osoba podriadená nemôže pozerať svojmu nadriadenému do očí. Upretý pohľad je tu považovaný za drzosť a očný kontakt je tu všeobecne kratší.
Usmievajte sa očami

Byť v pohode znamená v očnom kontakte hľadieť druhému do očí bez pocitov tenzie, neistoty, alebo dokonca nepriateľstva. Proste pokojný rozhovor alebo aj mlčanie na rovnakej vlne, tak príjemné u dvojice užívajúcej si vzájomnej blízkosti. Nie je od veci si uvedomiť, že rovnako ako nevôľa alebo zlosť sa aj vaša vnútorná pohoda a ústretové pocity voči partnerovi odrážajú aj vo vašich očiach.

No schválne – postavte sa pred zrkadlo a chvíľku striedavo myslite na niečo smutné, a naopak na niečo vám milé a príjemné. Nehýbte ústami ani inými svalmi na tvári, sústreďte sa len na oči, na ich meniaci sa výraz. Zmena (veľakrát až prevratná) vo vzhľade celej tváre jednoduchým úsmevom vašich očí vás môže aj zaskočiť. Najmä ak ste zvyknutá nevypínať v hlave neustále prúdiaci zoznam povinností a starostí, ktoré treba nejako riešiť – a ktorý sa vám zároveň zrkadlí v smutných, uštvaných a tak trochu neprítomných očiach.

Naopak vnútorný úsmev svietiaci z vašich kúzelných kukadiel je vhodné aj trénovať. Nehodí sa totiž zďaleka len pre partnerov alebo milencov. Súznenie potvrdené očným kontaktom môže, alebo by skôr malo nastať aj medzi priateľmi či kolegami, dokonca aj medzi cudzími ľuďmi pri nejakej nečakanej udalosti.

Skúste si urobiť malý test. Pri najbližšej návšteve kaviarne sa rozhliadnite po okolitých dvojiciach. Udržujú očný kontakt, alebo sa každý pozerá inam? Hovoria spolu, usmievajú sa, a napriek tomu máte pocit, ako by sa nevnímali? Ako by hľadeli tomu druhému nad hlavu alebo za ňu? Zamyslite sa nad ich vzťahom a potom tiež nad tým svojím. Kedy ste sa naposledy partnerovi zahľadeli láskyplne do očí, než ste na neho vychrlili zoznam požiadaviek a nesplnených restov? Kedy ste ho mlčky pochválili pohľadom? Všetko sa dá zvládnuť bez slov, počas sekundy…

Dbajte na osobný priestor

Narušením osobného priestoru môžeme nevedomky vyvolať zlosť aj agresiu. Najčastejšie býva náš osobný priestor narušený v hromadných prostriedkoch. Je omylom, že tu sa tak deje bez pričinenia protagonistov, ktorí sa jednoducho, z dôvodu nedostatku miesta, musia stláčať. Opak je pravdou.

Aj natlačení na seba nemusíme dýchať druhému do tváre, nieto hovoriť, žuť, nadávať na pomery alebo púšťať hudbu do slúchadiel tak hlasno, až sa otriasajú slúchadlá toho druhého. V takých situáciách nie je očný kontakt vítaný. Naopak sa odporúča hľadieť na čo najvzdialenejší bod, aj keby ním mala byť kľučka na konci vagónu. Len tak sa dá prežiť dopravná špička bez straty sebaovládania.

Výskum hovorí na túto tému celkom jasne. V Bonne mali študenti psychológie skúmať na sebe a svojich spolužiakoch, ako vnímajú očný kontakt v rámci osobného priestoru. Pokiaľ nebol narušený, hodnotili očný kontakt s osobami opačného pohlavia ako príjemný flirt. Keď sa ale dotyčná osoba priblížila viac, než bolo milé, očný kontakt bol vnímaný ako agresia a pokus o ohrozenie.

Nadviazať príjemný očný kontakt s náprotivkom nie je žiadna veda. Chce to len trochu cviku a tréningu, na začiatok opäť napríklad pred zrkadlom. Úspech sa zaručene dostaví!

zdroj: novinky.cz

Dotyk je veľmi dôležitý, je to forma kontaktu a komunikácie

facebook

Zmyselný manuál, ktorý pri sexe dostáva všetkých mužov