Keď do života vkročí ten pravý muž

Raz pochopíte, že to tak malo byť, pochopíte aj prečo a … budete súhlasiť.

Osud nám zosiela rôznych ľudí. Pokúšame sa nájsť s nimi šťastie, ale stretne nás sklamanie. Nechápeme, čo a prečo sa stalo, prečo sa okolnosti vyvinuli ako sa vyvinuli a prečo aj keď to vyzeralo tak sľubne nasledoval rozchod. Ubehne čas, niekedy aj dosť dlhý, než si uvedomíte, že ste sa z lekcie zoslané osudom poučili. Že to, čo sa stalo, bolo nevyhnutné a všetko ostatné boli len vaše pokusy vzpierať sa osudu a predvídať ho. Tak či onak, čo sa stalo, sa stalo, z vášho života odišlo niečo dôležité a spolu s tým aj jeho nositeľ. Až niekedy neskôr pochopíte, že to tak malo byť, pochopíte prečo a … budete súhlasiť.

Život aj tej najnezávislejšej ženy rozkvitne a je žiarivejšia, ak vstúpi do jej života ten pravý muž. Každá žena si praje stretnúť svojho muža, takého, s ktorým bude všetko iné, lepšie. Väčšina sa domnieva, že takéto stretnutie zinscenované osudom prebehne takto: „Niečo sa vo mne pohne. Vycítim to … „

Zrejme si to tiež myslíte …

Smutná správa spočíva v tom, že niečo sa vo vás pohne, omotá vás čarovným závojom, nadchne a zborí všetky zábrany len keď vás príde poučiť karmický muž. Niečo sa vo vás pohne takým spôsobom, že ho skrátka neminiete. Hneď sa vám bude zdať, že toto je ON. Vycítite to … Lenže u 95 % žien sa po takomto pohnutí a vycítení ukáže, že to ON nebol, že to bola len zlá karma vedúca k veľkej bolesti.

Ako spoznať, že do vášho života vstúpil ten pravý muž, muž, akého potrebujete, s ktorým sa budete rozvíjať a odhaľovať svoje ženské schopnosti?

Začneme konštatovaním, že či už do vášho života vstúpi akýkoľvek muž, nie je to náhoda. Každý z nich bol potrebný a veľmi užitočný. Objavujú sa z rôznych dôvodov. Podmienečne si ich môžeme rozdeliť do troch skupín, aby to bolo zrozumiteľnejšie.

Prvá skupina sú muži – učitelia.

Prichádzajú vás niečomu naučiť a zostanú vo vašom živote presne do tej chvíle, kým sa ich lekcia neskončí. Môžu byť všelijakí: dobrí, zlí, ženatí, otravní, boriaci vaše osobné hranice, ponižujúci vás alebo budiaci vo vás ľútosť. Budú vás učiť ženským vlastnostiam, viere v seba, hájenie vlastných medzí, správnemu utváranie vzťahu s mužom. Môže to byť len jeden muž, alebo ich môže byť viac, všetci však s rovnakou lekciou. Ak je žena zvlášť vzdorovitá, môže takého muža dostať za partnera na veľmi dlhú dobu. Keď však absolvuje nevyhnutnú lekciu, muž z jej života odíde – vzniknú všetky podmienky potrebné pre rozchod. Teraz by sa v jej živote mal objaviť muž iný, nie už nositeľ poučenie, ale tak povediac muž pre normálny život.

Druhá skupina – karmickí dlžníci.

Niekedy sa v živote ženy objaví muž, s ktorým ju spája karmický dlh. V takomto vzťahu buď veľmi veľa prináša ona, pretože je dlžník, alebo naopak muž do nej vkladá veľmi veľa citov, starostlivosti a prostriedkov, avšak žena k nemu necíti ani lásku, ani nehu, ani žiadnu srdečnosť. Občas môžete naraziť na dvojice, ktoré sa nijako nedokážu rozísť, stále ich drží niečo pohromade, pretože jeden druhému niečo ešte nedal, neposkytol. Až keď sa to stane, môžu sa rozísť.

Keď dôjde k nevyhnutnej výmene energií (karma, peniaze, čas, city), budú odlúčení.

Tretia skupina – muži pre život

Práve takýchto mužov potrebujeme. Muži pre život sú tí, ktorí nás napĺňajú, čosi nám prinášajú, odkrývajú naše možnosti. S nimi máme žiť, založiť rodinu a rozvíjať sa. To je tá správna varianta rozvoja a odhaľovanie prirodzených možností ženy. Niekedy žena musí spoznať obe predchádzajúce skupiny, aby pre takého muža dozrela.

Často žena nadväzuje nezrelé vzťahy s mužmi preto, že sa vzpiera lekciám, ktorých sa jej dostáva. Zblíži sa s „aspoň nejakým“ mužom a žije v ilúziách a očakávaniach princa na bielom koni. Je dôležité uvedomiť si, že muž, ktorý za niečo stojí, sa objaví, až vy sama budete aspoň trochu žensky vybrúsená a vychovaná. Vzťah s „mužom pre život“ však tiež môže mať svoje úskalia. Existuje však niekoľko faktorov, podľa ktorých sa dá poznať, že skutočne práve tohto muža teraz v živote potrebujete a že vzťah s ním bude pre vás prospešný. Úplne to neznamená, že pôjde o vzťah celoživotný, ale celkom zreteľne to ukazuje, že tento človek nie je vo vašom živote náhodným prichádzajúcim.

Ako spoznať, že toto je ten tvoj muž?

Ženy žijúce v spokojnom partnerstve tvrdia, že žiadne „pohnutie“ sa nedostavilo, žiadneho osvietenie zhora – „Bože, to je on!“ Sa im nedostalo. A nešlo o žiadnu bláznivú zamilovanosť. Bol to vzťah postupný, rozvíjajúce sa krok za krokom, bez divokosti, chvate a zhone, ako to tak rady predvádzajú niektoré filmy.

Prvý signál, ukazujúci, či tohto muža vôbec potrebujete, je signál bezpečia. Cítite sa vedľa neho v bezpečí. To je základ, bez ktorého nemá zmysel ísť ďalej. Nemusí ísť o žiadneho siláka alebo borca ​​Kung-fu. Napriek tomu sa vedľa neho budete cítiť pod ochranou a budete vedieť, že keby snáď k niečomu došlo, nedovolí, aby vám niekto ublížil. Zakladá sa to na ženskom inštinktu – hľadáme silného, ​​ktorý dokáže ochrániť naše deti. Hľadáme chrbát, za ktoré sa môžeme schovať.

Podstata všetkých žien – hľadanie bezpečia.

Mnohí muži sú dotknutí, keď ženy akcentujú ich peniaze, moc a spoločenské postavenie. Nič odsúdeniahodné na tom však nie je. Je to prostá psychologická hyperkompenzácia . Žena skrátka hľadá bezpečie a ak sa na muža nemôže spoľahnúť, hľadá útočisko aspoň v peniazoch, pretože peniaze sú tiež silou schopnou nás ochrániť. Takže ak už máte partnera, zamyslite sa a odpovedzte si poctivo: cítite sa s ním bezpečne? Ak má žena pocit bezpečia, dokáže sa uvoľniť a otvárajú sa jej najlepšie ženské vlastnosti. Milý úsmev, bezstarostná radosť. Určite väčšina žien toto niekedy prežila.

Tento muž u vás odkrývať tie najlepšie ženské kvality, presnejšie povedané, ony sa budú odkrývať samy o sebe.

Ak vedľa vás je „ten správny“ muž, chce sa vám variť, pekne sa obliekať, starať o seba. Prebúdzajú sa vaše prirodzené ženské vlastnosti, túžba postarať sa, byť láskavá a nežná. A to aj ak ste až do tejto doby bola svojou pani a odvážnu ženou. To všetko sa deje spontánne a úplne prirodzene, vychádza to z vášho hlbokého želania. Mnohé ženy samy seba nespoznávajú. Nachádzajú v sebe niečo, o čom doteraz netušili, že sú toho schopné.

Budete lepšie vyzerať.

Áno, naozaj … Budete dbať na pekné oblečenie a tisíc ďalších maličkostí, ako sú dobrá kozmetika alebo vkusná bižutéria. Nepôjde však zďaleka len o starostlivosti o vzhľad. Bude to vec stavu, v ktorom sa budete nachádzať. Môže sa stať, že po jednej z nocí s ním pôjdete mestom trochu strapatá, nestihnete sa ani namaľovať a uviesť sa do kráľovského lesku, ale budete mať na tvári kúzelný úsmev a nádherný žiarivý pohľad a budete v tej chvíli tou najkrajšou ženou na svete. Ľudia budú strácať reč a užasnuto sa za vami obzerať.

Ak máte vzťah a priania starať a dbať o seba sa vytráca, prevláda túžba navliecť si tepláky a vlasy stiahnuť do gumičky, lebo „s ním môžem byť sama za seba“, je to veľmi alarmujúci príznak. K ničomu dobrému to nesmeruje. Iste, niekedy sú takéto situácie možné, môžete sa uvoľniť a a nesnažiť sa nebyť takto neupravená. Nesmie to však byť pravidlom, nesmie vám to byť jedno, nesmiete chcieť byť takáto stále. To by znamenalo, že muž vo vás neprebúdza ten správny stav, nevyvoláva želanie byť pre neho upravená. Isteže, môžete si na to dávať pozor, strážiť sa, sledovať to sama, lenže teraz hovoríme o dobrej variante vzťahu a tam sa také veci dejú automaticky a bez úsilia či zvláštnej pozornosti.

Vaše rany sa budú hojiť.

Ak je to naozaj „ten pravý“, dokáže prenastaviť energetickú matricu vašich predchádzajúcich vzťahov, naplní váš vnútorný priestor vlastnou energiou. Bude sa vám zdať, že žiadny vzťah ste pred tým nemala, že sa to odohralo v nejakom minulom živote. Energetická závislosť, putá a stopy jedného muža lieči láska a prijatie iného muža. Nielen ženská láska dokáže zázraky, tiež láska muža má mnohé schopnosti. Okrem iného sa vo vás prebudí sila k vnútornej transformácii. Spustí sa proces odpúšťania. Dokážete odpustiť veľa krívd zo svojej minulosti. Nebudete už vláčiť ich záťaž, budete sa chcieť vnútorne naplniť pocity blaženosti, vďačnosti a lásky.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
Začnete sa mať viac rada.

Ak je muž ochotný žene niečo dávať, milovať ju, niečo pre ňu obetovať, potom po uplynutí istej psychickej rehabilitácie začne sama seba vidieť inými očami. Uvidí, akú veľkú cenu má, ako je pekná, dôležitá a najmä milovaná. Jej sebavedomie začne rásť a žena ukáže svoje schopnosti v novom svetle.

zdroj: adaline.cz/


Dôvody, prečo je lepšie randiť so starším mužom než s vrstovníkom

facebook

Ako si vrátiť do mladosti a zbaviť sa všetkých príznakov staroby – fyzických i psychických