Ženy, ktoré majú bližšie k zeleni, žijú dlhšie

Môžu byť ľudia žijúci na zdravých miestach zdravší? Výskum vykonaný v roku 2016 ukázal, že úmrtnosť žien žijúcich v oblastiach, kde je vyšší podiel zelene, je skutočne nižšia. Vedci z Harvardskej školy verejného zdravia sa v rámci celoštátnej štúdie zaoberali približne stotisíc žien. Tie, ktoré žili v oblastiach s najvyššou úrovňou zelene – to znamená, že mali zeleň vo svojom okolí v dosahu najďalej 250 metrov, vykazovali o dvanásť percent nižšiu úmrtnosť v porovnaní so ženami, ktoré žili v prostredí na zeleň chudobnom. Konkrétne bola zistená o trinásť percent nižšia úmrtnosť na rakovinu, o tridsaťpäť percent bola nižšia úmrtnosť na ochorenie dýchacích ciest a o štyridsaťjeden percent bolo menej úmrtí na ochorenie obličiek.

Akým spôsobom predlžuje zelená vegetácia život?

Pri výskume bol braný do úvahy životný spôsob žien, ale aj niektoré demografické faktory, ako sú vek, pôvod, rasa, konkrétne miesto bydliska, príjem a existencia alebo neexistencia škodlivých návykov. Na základe všetkých informácií potom boli zhromažďované základné údaje. Konkretizovali sa prejavy ochranného vplyvu zelene. Bola zistená kombinácia niektorých ďalších faktorov vstupujúcich do hry. Medzi ne patrila nižšia úroveň depresie, vyššia spoločenská angažovanosť, vyššia fyzická aktivita a nižšia úroveň znečistenia.

Práve úroveň znečistenia vzduchu škodlivinami, rovnako ako hlukový a svetelný smog sú v oblastiach s vyššou mierou zelene nižšie. Rastliny znižujú hladinu oxidu dusičitého a lietajúcich častíc. Ženy tu dýchajú čistejší vzduch, čo upevňuje zdravie pľúc a aj v menšej miere zažívajú stres. Existuje zrejme viac dôvodov, prečo pobyt v prostredí bohatom na zeleň môže zmierňovať depresiu. Ľudia žijúci vo viacerých zelených oblastiach chodia napríklad častejšie von. To znamená, že sa viac vystavujú slnečnému svetlu, ktoré pomáha vytvárať v ľudskom tele vitamín D. Je známou skutočnosťou, že nízka hladina vitamínu D je spojená s depresiou.

Výskum ukázal, že v oblastiach s väčším množstvom zelene ženy trávili viac času s priateľmi a boli spoločensky aktívnejšie. Tiež to sú dôležité faktory znižujúce pocity osamelosti a depresie. Je známe, že pobyt vonku, vo voľnej prírode posilňuje pocity vnútornej pohody. Niektoré výskumy dokonca naznačujú, že aj obyčajné obrazy prírody môžu viesť k posilneniu pozitívnej nálady.

Tiež cvičenie je liek a čím fyzicky aktívnejší človek je, tým lepšie sa bude cítiť a bude aj zdravší. Zelené prírodné prostredie ľudí stimuluje, aby si viac užívali vonkajšie aktivity – chodili na prechádzky, jazdili na bicykli alebo sa venovali iným fyzickým aktivitám. Štúdia ukázala, že ženy, ktoré žijú v zelenších oblastiach, sú fyzicky aktívnejšie.

Využívajte zeleno.

Ak žijete v oblasti s bohatým zeleným porastom, je to pre vás dobrá správa. Využite túto šťastnú okolnosť v záujme zlepšenia svojho zdravia. Choďte von, dýchajte čistý vzduch, nájdite si priateľov, s ktorými budete organizovať výstupy do širšieho okolia.

Trávime veľa času v doprave a pri monitore počítača, čo obmedzuje našu fyzickú aj sociálnu aktivitu. Pritom práve socializácia, ako potvrdila ďalšia zo štúdií na túto tému, bráni vzniku úzkostí a depresívnych stavov. Vedecký pracovník Peter James zdôraznil, ako ho ohromila skutočnosť, aký výrazne pozitívny vplyv má blízkosť prírody na ľudské fyzické i duševné zdravie:

„Boli sme prekvapení, nakoľko silná je súvislosť medzi životom v oblastiach s bohatou zeleňou a znížením úmrtnosti. A to nebolo všetko. Ohromilo nás to, ako kladne sa blízkosť prírody odráža na psychickom zdraví.“

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.

Doktorka lekárskych vied Elizabeth Pegg Fratesová sa obracia k tým, ktorí v miestach s hojnou zelenou vegetáciou nežijú: „Ak toto šťastie nemáte, zvážte možnosti výsadby niektorých stromov, kríkov či rastlín blízko svojho domova. Ak žijete vo vysoko urbanizovanej oblasti, skúste sa zapojiť do miestnej politiky, nájdite rovnako uvažujúcich ľudí a snažte sa dosiahnuť vyššiu mieru „zazelenenia“ miesta, v ktorom žijete. Vyhľadávajte čo najčastejšie viac zelené prostredie, využívajte mestské parky a vyberajte si dovolenku v oblastiach s hojnosťou vegetácie.“

zdroj: prokondici.cz

Diéty a chudnutie: Chudnutie behom i chôdzou!

facebook

8 najlepších odborných tipov na to, ako byť zdravší