Kľúčové tajomstvo šťastného vzťahu

Po šťastí túži snáď každý a každý by tiež rád prišiel na to, v čom je tajomstvo naozaj šťastného partnerského vzťahu. Nie je to žiadna náhoda, všetci sme ľudia a byť šťastný patrí k našim základným potrebám.

Keď je reč o vzťahoch muža a ženy, ponúka sa nám obvykle množstvo rôznych užitočných rád. Ich súčasťou sú dôvera, porozumenie, ochota prijať zodpovednosť, starostlivosť, umenie kompromisu. Veľa psychológov nás bude upozorňovať, že nemáme mať prehnané nároky na partnerovu dokonalosť, že sa máme naučiť vziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk, že sa máme učiť toleranciu, partnerskú komunikáciu atď. To všetko je bezpochyby pravda, ale je tu ešte jedna vec, ktorej význam je ťažké vôbec doceniť. Práve ona umožňuje fungovanie všetkých tých tajomstiev šťastného vzťahu s mužom. Je to stupeň partnerovej zrelosti.

Vyberať si partnera a rozvíjať vzťah s ním má totiž zmysel iba vtedy, ak ide o človeka, ktorý dosiahol rovnaký stupeň vyspelosti ako my. Len vtedy môžeme počítať s tým, že tie tajomstvá šťastného partnerského a rodinného života budú fungovať. Stupeň zrelosti je pojem komplexný, v našom kontexte však znamená predovšetkým zhodu pokiaľ ide o určité vyššie hodnoty, názory na život, ciele, záujmy, pohľad na svet ako taký.

Problémy a neporozumenie vznikajú vo vzťahu každej dvojice. Avšak iba u tých, v ktorých každý z partnerov  dosiahol iný stupeň zrelosti, je normálny, tým skôr potom šťastný vážny vzťah jednoducho nemožný. Takí ľudia sa každý inak pozerajú na život aj na partnera, majú úplne rozdielne priority a vyznávajú úplne iné životné hodnoty.

Jednoduchý príklad: žena hľadá majetného partnera, pretože chce žiť v dostatku a pohodlí. Taký zväzok je ochotná platiť svojim zjavom a okázalo predstieranou suverenitou. Všetok okruh jej záujmov predstavujú luxusné cesty, drahé nákupy, hlučné spoločenské zábavy atď. Muž je pohltený prácou, nejakým tvorivým procesom, objavuje niečo zásadne nové, otvára nový projekt… Môže taký vzťah trvať dlho? Môže vôbec vzniknúť?

Iný jednoduchý príklad: žena chce spoznať samú seba, snaží sa o osobný rozvoj a vzdelanie. Okruh záujmov jej partnera je vymedzený jedlom, pitím, futbalom, kamarátmi a krčmou. Podobný „vzťah“ je tiež vopred odsúdený. Veriť, že človek, ktorý niekam dospel, ktorý dosiahol určitý stupeň rozvoja svojej ľudskej zrelosti, sa bude chcieť vrátiť späť na nižšiu úroveň, je naivný. Opačný variant je možný, ale zďaleka nie vždy. O tom až neskôr.

Zvolené príklady sú určite extrémne, ale ako ilustrácia nám poslúži dobre.

Všeobecne panujúce omyly o šťastnom vzťahu.

Väčšinou to nemajú nejako presne sformulované a tiež by to najskôr nikdy nepriznali, napriek tomu však mnoho žien v zásade uvažuje takto – hlavná je láska (čítaj: poryv hormónov, vášeň, zamilovanosť), to ostatné príde samo. Uisťujeme vás, že nepríde. Hovoriť si, že pokiaľ sa ukáže, že miláčik nie je presne taký, ako si predstavovala, tak ho skrátka prevychová a on sa z lásky k nej zmení, je nielen veľký omyl, je to tiež veľmi nebezpečné. Ľudia nenadväzujú vzťahy preto, aby ich ten druhý prerábal podľa svojho – tu niečo uberie, tu pridá a toto vôbec zahodí, pretože sa mu to nepozdáva. To je prvá možnosť, kedy sa žena snaží muža prerobiť tak povediac násilne.

Druhá možnosť, keď sa žena o to isté usiluje cestou vlastného príkladu, je ešte horšia. Môže sa snažiť zmeniť partnera svojim vlastným príkladom po mnoho rokov bez toho, aby chápala, že je to jednoducho nemožné, a to aj keď ju partner „miluje“. Môže si myslieť, že mu svojim príkladom ukáže, ako sa veci robia správne, ako je to lepšie a čo od neho očakáva. Niekto by možno povedal, že je to, pokiaľ ide o tú „správnosť“, čisto subjektívnu záležitosť. A samozrejme by mal pravdu. Lenže všetci sme ľudia a náš prístup ku všetkému je vždy do určitej miery subjektívny. A práve v tej miere tkvie podstata problému.

Prečo teda takýto prístup nemôže fungovať? Veď čisto technicky to vyzerá všetko dosť pravdepodobne. Jednoducho preto, že partner, ktorý nedosiahol vášho stupňa zrelosti, vôbec nechápe, čo sa po ňom vlastne chce. A hlavne – NEMÔŽE to chápať. Nervové spojenia v tejto oblasti jeho mozgu jednoducho chýbajú. Aby vznikla, bol by potrebný nielen čas, ale aj samotná možnosť niečoho takého plus by to dotyčný sám musel chcieť. Pričom niektoré priania máme sklon realizovať až vtedy, keď sa stanú naliehavou potrebou. Pridajte k tomu ešte rozdiely v ženskej a mužskej psychike… tých podmienok naozaj nie je málo.

Ak ste s partnerom dosiahli rozdielny stupeň zrelosti, bude pre vás veľmi ťažké aj jednoducho len porozumieť jeden druhému. Slovám znejúcim rovnako prikladáte každý úplne iný zmysel. Skúsenosť prežívania a chápania akéhokoľvek aspektu, javu, správania i reakcie na nejakú udalosť, na partnera atď. je u každého z vás úplne odlišná.

Prekvapivo mnohým ženám usilujúcim sa o vybudovanie šťastného partnerského vzťahu je vlastný ešte jeden hlboký omyl – rozvoj a udržiavanie svojej ženskosti vidia ako akýsi spásny všeliek rodinného šťastia. Aby sme si rozumeli – máme tu na mysli ženskosť ponímanú predovšetkým ako sexuálnu príťažlivosť a schopnosť zachovať tvár sebaistej ženy, ktorej cieľom je muža manipulovať. Alebo naopak, ako absolútny súhlas so všetkým, hoci napríklad aj v skutočnosti žena s mužom nesúhlasí, ako úplnú závislosť a rozplynutie, keď žena stráca vlastnú osobnosť.

Ani jedno ani druhé však nemá so skutočnou ženskosťou nič spoločné. Tá znamená okrem iného aj umenie citlivého vnímania seba samého i partnera a radosť z prítomnosti svojej i mužovej. Nie v zmysle nejakej naučenej zručnosti, ale v zmysle reálnej potreby. Cit, vnútorná nevtieravá múdrosť, umenie všímať si detaily a vytvárať rovnováhu citov, hlbokého porozumenia a vzájomnej odozvy. Pričom nie preto, aby sa žena od muža niečoho domohla, ale preto, že nemôže konať inak. A to znamená úplne inú úroveň vzťahu.

Taká ženskosť je v súčasnosti väčšinou pozeraná ako niečo zastarané, ak nie priamo odsudzovaná, pretože jej predpokladom je otvoriť sa partnerovi a prejaviť mu vysoký stupeň dôvery. Práve preto býva pokladaná za prejav slabosti a ako taká za neúčelnú. Moderná spoločnosť slabostí opovrhuje natoľko, že dokonale zabudla, že práve slabosť je prirodzenou súčasťou ženskosti a ženskej moci.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
Koho potrebujete ku šťastiu?

Ak sa vrátime k téme stupňa zrelosti, jednoducho povedané chce žena vedľa seba partnera, pre ktorého svedomie, česť, ľudská dôstojnosť a sloboda a schopnosť držať dané slovo niečo znamenajú. Všetky tieto pojmy môžeme zahrnúť pod jeden spoločný – morálnu vyspelosť.

Intelekt ani vzdelanie samy o sebe nepredstavujú faktory zvyšujúce úroveň morálnej vyspelosti. To je možné iba v prípade, že človek sám pociťuje takú POTREBU a samozrejme, keď je ochotný na sebe pracovať. Práve táto potreba mení človeka iba zo živej bytosti na ľudskú bytosť.

Preto keď sa zoznamujete s novými ľuďmi, hľadajte partnera vyznávajúceho rovnaké hodnoty, človeka rovnakej úrovne vyspelosti, aké ste dosiahli vy sama. Inak vášmu vzťahu hrozí jednoznačne krach. A žiadne tajomstvá, ani tie najmúdrejšie, najúčinnejšie a najvyskúšanejšie vám ku šťastiu vo vzťahu nepomôžu.

zdroj: adaline.cz

Naordinujte si šťastie! 4 triky, s ktorými sa vám to podarí

facebook

Desať spôsobov, ako ľudia najčastejšie sabotujú vlastný úspech a šťastie