Čo je to emocionálna inteligencia a ako veľmi ovplyvňuje naše životy

Emočná inteligencia ovplyvňuje všetky aspekty nášho života, od základných ľudských citov až po spôsoby stretávania sa s ostatnými. Výška tejto inteligencie a miera toho, ako dobre dokážete čítať v ostatných ľuďoch, určujú rozsah toho, či budete v živote prežívať radosť, lásku, vnútorný pokoj alebo žiť v chaose.

Byť citovo inteligentný znamená byť schopný riadiť svoje emócie spôsobom, ktorý je vhodný pre daný okamih. Kedy je teda vhodné emócie plne vyjadriť a kedy je lepšie ich udržať pod kontrolou a použiť ich až neskôr.

Neznamená to teda, že existujú emócie, ktoré by dotyčný nemal nikdy pocítiť, alebo by ich mal byť schopný úplne potlačiť.

Emočná inteligencia má 5 hlavných vlastností

1. Sebavedomie

Americký psychológ Daniel Goleman uvádza, že sebavedomie je možné definovať ako schopnosť rozpoznať a porozumieť našim náladám, emóciám a tomu, čo nás popoháňa ďalej. Teda všetkému, čo nás ovplyvňuje a zároveň tomu, ako my sami ovplyvňujeme druhých.

Medzi príznaky vysokého sebavedomia pritom patria: realistické sebahodnotenie, samovražedný zmysel pre humor a sebavedomie ako také.

2. Samoregulácia

Goleman samoreguláciu vníma ako schopnosť ovládať alebo presmerovávať rušivé impulzy a nálady, zároveň pozastaviť všetky súdy ešte predtým, než sa veci stanú. Medzi príznaky schopnosti samoregulácie patrí dôveryhodnosť a integrita, otvorenosť k zmenám a to, cítiť sa pohodlne aj v dvojzmysloch.

3. Motivácia

Motivácia je v podstate vášeň k robeniu vecí nad rámec ohodnotenia, ktorá pomáha aj vďaka energii a vytrvalosti na dosiahnutie cieľov. Medzi kľúčové znaky motivácie patrí optimizmus (aj pri neúspechu), usilovná snaha dosiahnuť ciele a organizačný záväzok.

4. Empatia

Podľa Golemana je empatia schopnosť porozumieť emocionálnemu rozpoloženiu ostatných ľudí a následne zručnosť s nimi zaobchádzať podľa ich emocionálnych reakcií.

5. Sociálne zručnosti

Sociálne schopnosti alebo spoločenská obratnosť je jedným z najdôležitejších atribútov emocionálnej inteligencie. Ide o schopnosť nadviazať a udržať vzťah s druhými ľuďmi. Komunikatívnosť, asociovanie, vytváranie zmyslu činnosti, riešenie problémov pokusom a omylom, intuícia, cit, celostné zameranie, umenie efektívnej spolupráce, umenie jednať a vyjednávať s ľuďmi, umenie viesť a riadiť druhých ľudí, motivovať ich k väčším výkonom a pod.

Pochopenie vlastnej emočnej inteligencie

Vzhľadom na to, že emočná inteligencia (EQ) ovplyvňuje všetko, čo v živote robíme, aj všetky naše vzťahy, je dôležité ju pochopiť.

Ak máte nízku EQ, vaše emócie negatívne ovplyvňujú vaše vzťahy, čo môže mať za následok, že budete mať problém udržať si akýkoľvek funkčný vzťah či už v rodine, s partnermi, priateľmi, alebo v zamestnaní.

Pri priemernej EQ váš život prebieha väčšinou hladko, len občas sa vynorí nejaký emočný problém, s ktorým sa budete musieť popasovať.

S vysokou EQ váš život môže byť úplne výnimočný. Dokážete prijať, zhodnotiť aj uznať svoje emócie a zároveň ich udržať neustále v perspektíve. Zároveň môžete pomôcť aj ostatným ovládať svoje emócie a to spôsobom, ako s nimi budete komunikovať.

Napríklad ak budete pri jednaní s druhými ohľaduplní a zároveň si dokážete presadiť jasné hranice v okamihu, keď k vám druhí budú pristupovať s dešpektom.

Emočná inteligencia sa vyvíja v detstve

Pokiaľ ste vyrastali v zdravom emocionálnom prostredí, je vysoko pravdepodobné, že vaše EQ bude vysoké. V priebehu života sa ale mohli odohrať nejaké traumy, kvôli ktorým vaša nevedomá myseľ vypla vašu emočnú kapacitu, čo spôsobilo, že už nemáte tendencie prežívať príliš veľa emócií a samotní sa cítite citovo plochejšie.

Ako deti ste možno počuli frázy:

  • Neplač. Nič také strašné sa nestalo.
  • Už si veľký chlapec na takéto veci.
  • Veľkí chlapci neplačú.
  • Prestaň kňučať a urob to, čo ti hovorím.

Ide o zdanlivo nevinné vety, ktorých slová ale dokážu veľmi zabolieť. Môžu mať aj veľmi zásadný negatívny vplyv na emocionálnu pohodu, a to aj v budúcnosti.

Deti, ktoré počúvajú často tieto veci v detstve, môžu byť aj v dospelosti náchylné k nadmernej citlivosti a prevažuje u nich pocit, že správanie druhých je priamym odrazom toho, ako ich vnímajú druhí, a za všetkým vidia viac, než zodpovedá skutočnosti.

Bez emocionálneho vedomia je ale veľmi ťažké využiť emócie ako výhodu, ktorá jedincovi pomôže robiť všetko, čo bude chcieť dosiahnuť. V tomto smere tak majú v živote vždy výhodu tie deti, ktoré ich rodičia naučili emocionálnemu konaniu, a teda zvládaniu vlastných emócií.

Bohužiaľ mnoho detí také šťastie nemá. A nepomáha tomu ani prílišná prísnosť či naopak benevolentnosť rodičov.

Pri nízkej emočnej inteligencii môže byť veľmi ťažké sa prehovoriť k činnostiam, ktoré nechcete robiť. Napríklad ak nebudete chcieť ísť kosiť trávu, pravdepodobne pre seba nájdete celý rad ospravedlnení, aby ste to robiť nemuseli.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.

Človek s vyššou emočnou inteligenciou dokáže ale uznať, že kosenie trávy je potrebné, preto namiesto výhovoriek bude naopak hľadať cesty, ako to urobiť, aby ho to čo najviac bavilo.

Schopnosť nájsť hravosť a humor aj v tých najnepríjemnejších úlohách uľahčuje robenie všetkého, čo je potrebné urobiť.

Výhodou emočnej inteligencie je, že sa ju môžete naučiť, a to v podstate v každom veku. Pomoc môžete nájsť v celom rade kníh, ale aj kurzov, ktoré sa touto tematikou zaoberajú.

zdroj: novinky.cz

Ako správne čítať emócie tých druhých a ovládať tie vlastné.

facebook

Emočné zdravie: Ovládate svoje emócie, alebo ony vás?