Tomáš Baťa

Československý podnikateľ, tvorca svetového obuvníckeho impéria, nazývaný tiež „kráľ obuvi“, bol jedným z najväčším podnikateľom svojej doby. Ovplyvnil rad budúcich ekonómov, svojím rozsahom aktivít pôsobil na úroveň podnikania v Československu a nízkymi cenami svojich topánok zmenil profil spotrebného priemyslu.

Meno Tomáša Baťu je nezmazateľne späté s mestom Zlín. Narodil sa v Dlouhé ulici do obuvníckej rodiny. V otcovej dielni v Uhorskom Hradišti, kam sa rodina presťahovala, získal potrebné znalosti o remesle a obchode, ktoré neskôr uplatnil počas svojej vlastnej podnikateľskej dráhy. V roku 1894 sa spoločne so svojím bratom Antonínom a sestrou Annou nechali vyplatiť z otcovho rodinného podniku a v Zlíne založili obuvnícku živnosť. Firma si postupne prešla niekoľkými krízami, ale v roku 1897, zbavená všetkých dlhov sa začala značne rozrastať. Stúpal počet zamestnancov a na ďalších odkúpených pozemkoch Zlína sa rozširovala firemné infraštruktúra. Po polročnom pobyte v Amerike Tomáš rodinný podnik ďalej rozširoval a v jeho vedení uplatňoval americký smer manažmentu. S rastúcou produkciou stúpala potreba ďalších pracovníkov, preto bola zahájená výstavba tzv. Baťových domčekov.

Počas svojho celoživotného pôsobenia zaviedol Tomáš Baťa veľa originálnych metód riadenia výroby aj obchodu, vrátane systému motivácie pracovníkov, tzv. Baťovu sústavu riadenia.

Niekoľko jeho pravidiel..

  • BUĎTE TRANSPARENTNÍ V CHOVANÍ, MYSLENÍ A EMÓCIÁCH
  • NECHAJTE SA ZASTÚPIŤ
  • NIKOMU NEDÁVAJTE NIČ ZADARMO
  • VERTE SVOJIM ĽUĎOM
  • NEZACHRAŇUJTE
  • NEPODCEŇUJTE EMÓCIE
  • CHRÁŇTE SVOJ VOĽNÝ ČAS A ČAS SVOJICH ĽUDÍ
  • NEFIXUJTE SA LEN NA PRÁCU
  • NEBUĎTE PERFEKCIONISTA

Jeho aktivity vo funkcii starostu Zlína zásadne ovplyvnili podobu mesta i spôsob života v ňom. Založil školu aj nemocnicu, presadzoval projekty diaľkové železnice, všetky dopravy a sústavy komunikácií v rámci regiónu i celej našej krajiny.

Tomáš Baťa zahynul pri leteckej nehode, keď vo svojom osobnom lietadle cestoval do mestečka Möhlin na otvorenie novej pobočky. Bol ženatý s dcérou správcu viedenskej dvornej Bibliotéky Máriou Menčíkovou, s ktorou mal jediného syna Tomáša, ktorý po smrti otca jeho podnik zdedil.

zdroj: ceskatelevize.cz

Ako sa stať úspešným? 25 citátov od slávnych ľudí

facebook

Zázračné bobule: Ochutnajte Aroniu, kráľovnú antioxidantov