Môže byť nadváha zdravá?

Existujú ľudia s desiatimi alebo aj päťdesiatimi kilogramami nadváhy, ktorí tvrdia, že sú so svojou váhou spokojní a cíti sa výborne. „Inkvizítori vidličky a chladničky“ namietajú: to nie je možné. Človek s nadváhou byť zdravý nemôže a všetky jeho ódy na tučnotu sú obyčajným utešovaním seba samého. Taká je zhruba podstata všetkých sporov na tému nadváhy a s ním spojené otázky kvality života. Pravda sa zvyčajne nachádza niekde uprostred. Operovať krajnosťami je veľmi jednoduché, zvlášť keď na jeden pól postavíme pevne tvarovanú krásku športového zjavu a na druhý ženu vo vysokej fáze obezity.

Lenže na rozdiel od sveta abstrakcie a zovšeobecňovania môžeme na uliciach vidieť obraz úplne iný: atletické dámy a pánov neoplývajúcich krehkosťou či pružnosťou, zato však dobrou náladou, ženy a mužov plnoštíhle, extrémne vychudnuté, s problematickými partiami a tak ďalej. Mohli by sme to nechať na individuálnom prístupe a záľube, my však hľadáme kritériá zdravotné, preto sa pokúšame zistiť, či je možné, aby nadváha neovplyvňovala naše zdravie.

Dôležitá poznámka: zo zdravotného hľadiska normálna váha sa môže odlišovať od váhy módnej a všeobecne spoločnosťou v tom ktorom období akceptovanej. Napríklad mladá žena normostenického typu by pri výške 170 cm mala ideálne vážiť 58 – 62 kg. To je normálna, zdravá váha. Avšak pri dnešnej móde akcentujúcej štíhlosť až na hranicu vychudnutosti je mlčky pokladané za žiaduce vážiť pri tejto výške nie viac ako 57, ale radšej 53 – 55. Brazílska supermodelka Adriana Lima meria 178 cm a jej váha je iba 53 kg. Preto pripomíname, že keď hovoríme o „normálny váhe“, máme na mysli váhu fyziologickú, nie esteticky trendovú.

Vzájomný pomer váhy a zdravie

Faktom je, že čím výraznejšie sa váha odlišuje od normálnej, tým silnejší – a negatívnejší – je jej vplyv na zdravie. Platí to mimochodom v oboch smeroch, lebo škodlivá je ako nadváha, tak vychudnutosť. Problémy začínajú už v prvom štádiu obezity a s narastajúcou váhou sú stále nebezpečnejšie. Zjednodušene povedané, ak je vaša normálna váha 58-62 kg, potom vám pri váhe 70 kg nič nehrozí, pri 58 kg je váha už rizikovým faktorom a pri 100 kg sa riziká a negatívne vplyvy spájajú v podobe závažných porúch.

Pokúsime sa zakresliť kruh zdravia pre všetkých prípady nadváhy. Vymedzíme viac či menej objektívnymi hranicami oblasť, kde kilogramy nepredstavujú zdravotné riziko a vy sa môžete smelo pustiť do sporu s milovníkmi zreteľne vystupujúcich rebier.

Rámec zdravia:

1. Podľa BMI (Body Mass Index)

Norma BMI (podiel telesnej hmotnosti a štvorca výšky vyjadrenej v metroch) leží medzi 19 a 25. Obezita prvého stupňa začína na BMI 30. Oblasť, kde nadváha prakticky nemá vplyv na zdravie, je charakterizovaná BMI medzi približne 24 – 26, to znamená blízko hornej hranicu (ak sa riadime BMI, musíme tiež brať do úvahy telesnú stavbu).

2. Podľa normálne váhy

Vypočítajte si svoju normálnu (ideálnu) fyziologickú váhu, pridajte k výsledku 15% a dostanete zdravé maximum. Napríklad pri norme váhy 58 – 62 kg vezmeme hornú hranicu a pripočítame 15%: 62 + 9,3 = 71,3 kg. Ak sa teda vaša váha vojde medzi 62 ​​až 72 kg, neovplyvňuje negatívne vaše zdravie.

Na stanovenie optimálnej váhy môžeme použiť vzorec zohľadňujúci vek:

Telesná hmotnosť = 50 + 0,75 (V – 150) + (v – 20): 4

V – výška

v – vek (roky)

3. Podľa obvodu pása

Abdominálna obezita, pri ktorej sa prebytočný tuk ukladá v oblasti pásu a brucha, utláča orgány dutiny brušnej. Je zdraviu najviac nebezpečná a závažným spôsobom zvyšuje nebezpečenstvo vzniku a vývoja kardiovaskulárnych ochorení a diabetu II. typu. Kontrolným údajom je obvod pása. U žien by nemal prekročiť 80, u mužov 94 cm.

Niekedy sa tiež používa ukazovateľ WHR (pas boky index) vyjadrujúci pomer obvodu pásu a obvodu bokov – napr. Normálny WHR index u žien by mal byť nižší ako 0,85.

Pri stanovení rámca zdravia pri nadváhe je potrebné brať do úvahy aj individuálne faktory. Ak je žena športovkyňa, veľmi vysoká alebo naopak veľmi malá, výrazný astenický alebo hyperstenický typ, potom ukazovatele váhy, BMI a obvodu pása sa u nej budú líšiť, aj keď nie príliš významne.

Fyziológia alebo estetika?

Čo vyplýva zo všetkých uvádzaných údajov je zrejmé: ak sa vaše údaje zmestia do objektívneho rámca normy, potom sa otázka presúva z roviny zdravie a fyziológie do roviny estetickrj. A to je priestor, kde sa môžeme stretnúť s tvrdeniami typu: „Kto je tučný, nemôže byť pekný“, „Obliny a tvary robia ženu ženou“ alebo „Chudá koza ešte nie je gazela“.

Dôležité je pochopiť jedno: v oblasti estetiky sme v oblasti subjektivity. Tu neexistujú žiadne jedine správne ani žiadne pomýlené názory, existuje iba množstvo najrôznejších pohľadov a vkusu, opierajúcich sa o viac či menej sporu adekvátne argumenty.

Zdravie je ovplyvňované veľmi mnohými faktormi – váha je len jedným z nich, aj keď veľmi dôležitým. Je potrebné posudzovať komplexne životný spôsob. Napríklad žena s 10-15 kg nadváhy, ktorá nemá žiadne škodlivé návyky, pestuje fitness a cíti sa dobre, je celkovo zdravšie, než žena s ideálnou váhou, avšak nulovú fyzickou aktivitou, vášňou pre fast food a alkohol. A to nehovoríme o genetickej výbave a systémových ochoreniach!

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.

Z hľadiska perspektívy ľudského zdravia je pre telo najlepšou variantou stála, vo fyziologickom zmysle slova normálna váha s minimálnymi výkyvmi. Rovnako dôležitá je prítomnosť dostatočnej svalovej hmoty a jej zdravé prepojenie s tukovým tkanivom. Ak myslíte predovšetkým na svoje zdravie, pozerajte sa týmto smerom a neurobíte chybu.

zdroj: prokondici.cz/

Pravidelná obnova ľudského organizmu.

facebook

Zuby ako odraz životného štýlu