Ako naučiť dieťa hovoriť R?

Ak vaše dieťa trpí chybou reči, treba ju okamžite riešiť. Neskôr môže totiž komplikovať výkony v škole alebo dokonca oddialiť nástup povinnej školskej dochádzky. Najčastejšia rečová vada je dyslália, ktorá sa prejavuje nesprávnou výslovnosťou rôznych hlások. Hláska R robí deťom v slovenčine často veľké problémy, pretože sa ju totiž dieťa učí ako jednu z posledných. Pokiaľ sa rozhodnete zatiaľ dieťa učiť sami, než pôjdete k logopédovi, prečítajte si nasledujúce tipy, ako na to.

Cvičenie pier a jazyka

Pokiaľ vaše dieťa nevyslovuje hlásky správne, je potrebné začať s tréningom čo najskôr. Čím dlhšie sa vada nerieši, tým zložitejšie sa následne opravuje. Ešte pred vlastným nácvikom hlásky R cvičte s dieťaťom pery a jazyk. Tieto metódy pôsobia vcelku hravo, zaujímavo, bláznivo a dieťa si bude myslieť, že ide o hru a nie o učenie. Sadnite si pred dieťa a ukazujte mu, čo má robiť a chcite po ňom, aby vás napodobňovalo. Môžete si vziať aj zrkadlo, aby dieťa videlo, čo robí.

Chcite po dieťati, aby sa snažilo vyplaziť jazyk čo najviac do diaľky alebo aby sa snažilo dotknúť jazykom špičku svojho nosa. Môže tiež kmitať jazykom zo strany na stranu, dotýkať sa ním každého zuba zvlášť, olizovať si pery a pod. Chcite po ňom, aby si jazykom prechádzalo horné podnebie tak, ako keď maliar maľuje štetkou strop.

Ďalšie cvičenie môže byť tzv. pretlačovaná, v ktorej sa dieťa snaží ukazovákom zatlačiť jazyk do úst, zatiaľ čo jazyk tlačí ukazovák von. Dieťaťu dajte do úst malý cukrík a chcite po ňom, aby ho jazykom zatlačilo na predné zuby a pod. Dôležité je precvičiť aj pery. Skúste naučiť dieťa odfrknutie, brnkanie si na pery, špúlenie pier, prskanie (napríklad vo vani), napodobňovanie konské klapanie kopýt a pod.

Precvičovanie hlásky R

Pred samotným vyslovením hlásky R sa uistite, že dieťa správne vie vysloviť hlásku D. Chcite po ňom, aby ju vyslovovalo jemne a potichu. Pokiaľ to bude robiť správne, je na dobrej ceste k vysloveniu R.

Hláska R sa spája najčastejšie aj s inými hláskami (napr. tr, dr, vr, kr a pod.). Pre začiatok nahraďte hlásku R hláskou D. V praxi to znamená, že dieťa namiesto slova „trnka“ vysloví „tdnka“, miesto „sveter“ – „sveted“ a pod. Vy ale R vyslovujte normálne.

Ak je hláska R na začiatku slova, použite namiesto nej ED. Miesto „ruka“ poviete „eduka“, „ráno” – „edáno“ a pod. Nahradzovanie hlásky R hláskou D po dieťati vyžadujte dovtedy, kým hlásku R začne vyslovovať aspoň relatívne správne.

Pri vyslovovaní R by malo mať dieťa pusu mierne pootvorenú a jazyk mať za hornými rezákmi. Dieťa si rado pomáha spodnou čeľusťou. Tomu zabránite tak, že opriete váš ukazovák o spodné predné zuby. Jazyk nadskočí a pomôže povedať R.

Aktivity

Majte na pamäti, že by ste sa mali vždy pokúsiť o zábavnú formu učenia, aby to dieťa skôr nedemotivovalo. Učte sa s ním radšej častejšie a kratšiu dobu než naopak, pretože malé dieťa dlhšiu dobu ešte nedokáže udržať pozornosť. Zapojte učenie do každodenných aktivít. Nebude mať pocit, že sa v tej chvíli učí. Chcite po dieťati, aby napríklad pomenovávalo veci okolo vás, spievalo pesničky a pod.

Kúpte si kartičky s obrázkami. Chcite po dieťati, aby vám ich popísalo a hlásku R nahradilo hláskou D („krava“ – „kdava“, „hruška“ – „hduška“ a pod.). Prečítajte si spoločne riekanky alebo zaspievajte si pesničky, ktoré slúžia na precvičenie R. Dieťa môže kresliť vlnky, pri tom hovoriť „Pletu pletu čedvený (červený) sveted (sveter).“ a postupne striedať farbičky.

Na internete je množstvo materiálov, ktoré sú voľne na stiahnutie, takže skúste zapátrať po tých vhodných. Vždy vyberajte také s ohľadom na svoje dieťa a jeho záujmy. Pokiaľ rado spieva, zamerajte sa na pesničky, pokiaľ rado kreslí, tak na riekanky spojené práve s kreslením, pokiaľ má rado zvieratá, autá, princezné a pod., vyberte také obrázky, ktoré majú v slove hlásku R.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
Ďalšie tipy
 • nikdy na dieťa nešušlite
 • dieťa pochváľte aj za malý pokrok
 • ak začne ráčkovať, prestaňte s učením
 • básničky a riekanky s väčším množstvom hlásky R
  využívajte až v poslednej fáze učenia, kedy už dieťa hovorí R viac-menej
  správne
 • neporovnávajte svoje dieťa s ostatnými; každé je
  individuálne
 • buďte dostatočne trpezliví
 • ak aj vy ráčkujete, učte sa s vašim dieťaťom;
  nikdy nie je neskoro zmeniť svoje návyky

Pokiaľ ste však u svojho dieťaťa vypozorovali väčšie odchýlky vo vyslovovaní, informujte o tejto skutočnosti jeho praktického lekára, ktorý dieťa vyšetrí a v prípade nutnosti vás pošle s dieťaťom k logopédovi.

zdroj: dudlu.cz/

Chyby zraku u detí. Čo by rodičia nemali zanedbať?

facebook

Zdieľanie fotografií detí na Facebooku a Instagrame? Je to bezpečné a na čo si dať pozor?