Pravidlá pre nosenie rúšok na verejnosti

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové opatrenie, ktoré upravuje nosenie rúšok na verejnosti. Nariadenie vstupuje do platnosti od polnoci z pondelka na utorok.

Naďalej platí, že sa zakazuje vychádzať a pohybovat‘ sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích  ciest (nos, ústa) rúškom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu kvapôčiek. Toto nariadenie však neplatí absolútne a prináša aj výnimky.

Rúška nemusia mať:

– deti do 2 rokov veku,

– osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

– osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelenej od ostatného priestoru na prepravu osôb,

– osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost‘ od iných osôb minimálne 20 metrov

– osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne  20 metrov.

Pred prekrytím horných dychacích ciest je potrebné:

– umyt‘ si ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu

– pri nasadeni je potrebné si zakryt‘ nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom  neboli žiadne medzery

Ako sa dostať do formy: 15 účinných rád.

facebook

Skoré ranné vstávanie je balzamom pre zdravie