Ak máte krvnú skupinu A, hrozí vám vyššie riziko nákazy Covid-19 než u ostatných krvných skupín!

Skupina čínskych vedcov publikovala pred niekoľkými dňami zásadnú vedeckú štúdiu založenú na výskume korelácie krvných skupín a počtu infikovaných pacientov v mestách Wuhan a Shenzhen, ktorí boli napadnutí vírusom SARS CoV-2. Štúdia odhalila prekvapujúce zistenie, že ľudia s krvnou skupinou A majú mnohonásobne vyššiu pravdepodobnosť nákazy Covid-19 než ľudia s ostatnými 3 krvnými skupinami. Úplným prekvapením je potom krvná skupina 0, ktorá podľa štúdie má výrazne nižšiu pravdepodobnosť nákazy týmto vírusom.

Čo je ďalej na štúdii zaujímavé, to je zistenie, že vek pacienta nehrá rolu v pravdepodobnosti toho, či človek bude alebo nebude nakazený. Rozdiel vyplýva len v prejavoch dôsledkov potom, čo je osoba nakazená, že starí ľudia kvôli komplikáciám umierajú oveľa častejšie na Covid-19 než mladí ľudia. Samotný faktor toho, či je človek nakazený alebo nie, však podľa štúdie nie je ovplyvňujúcim faktorom na počet infikovaných. Autori štúdie v abstraktu uvádza nasledovné zhrnutie:

Štúdia čínskych vedcov o nákazlivosti Covid-19 pre jednotlivé krvné skupiny

Cieľom výskumu bolo zistiť vzťah medzi krvnými skupinami ABO a vnímavosťou na COVID-19. Štúdia bola vykonaná porovnaním distribúcii krvných skupín u 2 173 pacientov s COVID-19 a potvrdeným testom na SARS-CoV-2 z troch nemocníc vo Wuhan a Shenzhen v Číne v porovnaní s normálnymi ľuďmi z príslušných regiónov. Dáta bola analyzované pomocou jednosmernej ANOVA metódy a 2-reťazcovej x2 a metaanalýza bola vykonaná pomocou modelov s náhodnými účinkami.

Zdrojom vzoriek boli tri nemocnice vo Wuhan a Shenzhen v Číne. Celkovo bolo prijatých 1 775 pacientov s COVID-19, vrátane 206 mŕtvych prípadov, z nemocnice Wuhan Jinyintan vo Wuhan v Číne. Ďalších 113 a 285 pacientov s COVID-19 bolo prijatých z nemocnice Renmin na Wuhanské univerzite vo Wuhan a zo Third People ‚Hospital v Shenzen v Číne.

Hlavnou úlohou bola detekcia krvných skupín ABO, výskyt infekcie SARS-CoV-2 a úmrtia pacientov.

Skupina ABO u 3694 normálnych a nenakazených ľudí vo Wuhan vykázala distribúciu 32,16%, 24,90%, 9,10% a 33,84% pre A, B, AB, respektíve O, oproti distribúciu 37,75%, 26, 42%, 10,03% a 25,80% pre a, B, AB a O respektíve u 1775 pacientov s COVID-19 z nemocnice Wuhan Jinyintan. Pomer krvných skupín A a O u pacientov s COVID-19 bol významne vyšší a nižší respektíve ako u normálnych zdravých ľudí (obe skupiny P <0,001). Podobné rozdelenie distribúcie ABO bolo pozorované u 398 pacientov z ďalších dvoch nemocníc vo Wuhan a Shenzen.

Metaanalýzy na združených dátach ukázali, že krvná skupina A mala signifikantne vyššie riziko pre infekciu COVID-19 (pravdepodobnostné pomer OR, 1,20; 95% CI-CI 1,02 ~ 1,43, P = 0). 02) v porovnaní s ne-A krvnými skupinami, zatiaľ čo krvná skupina O mala signifikantne nižšie riziko infekčného ochorenia (OR, 0,67, 95% CI 0,60 ~ 0,75, P <0,001) v porovnaní s ne-O krvnými skupinami.

Bol tiež analyzovaný vplyv veku a pohlavia na distribúciu krvných skupín ABO u pacientov s COVID-19 z dvoch Wuhanských nemocníc (1 888 pacientov) a zistilo sa, že vek a pohlavie nemajú na distribúciu veľký vplyv.

Ľudia s krvnou skupinou A majú výrazne vyššie riziko získania COVID-19 v porovnaní s krvnými skupinami, ktoré nie sú A, zatiaľ čo krvná skupina O má potom výrazne nižšie riziko infekcie v porovnaní s ne-O krvnými skupinami. Bol analyzovaný vplyv veku a pohlavia na distribúciu krvných skupín ABO u pacientov s COVID-19 z dvoch Wuhanských nemocníc (1 888 pacientov) a zistilo sa, že vek a pohlavie nemajú na distribúciu veľký vplyv.

Ľudia s krvnou skupinou A majú značne vyššiu pravdepodobnosť nákazy

Výsledky tohto výskumu tak odhaľujú, že ľudia s krvnou skupinou A by sa mali mať na pozore a mali by naozaj predchádzať všetkým možným vektorom prenosu nákazy, pričom asi najlepším odporúčaním je dobrovoľná domácej izolácie, nevychádzanie  von a zabezpečenie nákupov pomocou donáškových služieb alebo tretích osôb. Naproti tomu ľudia s krvnou skupinou 0 majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť nákazy, ale pozor, nejedná sa o imunitu, len klesá riziko kontraktácie nákazy z okolia.

Zdroj: aeronet.cz

Masky na ochranu dýchacích ciest

facebook

Ako si vrátiť do mladosti a zbaviť sa všetkých príznakov staroby – fyzických i psychických