Centrum pre informácie o koronavíruse

Nový koronavírus (2019-nCoV) je vírus (konkrétnejšie koronavírus) identifikovaný ako príčina prepuknutia respiračného ochorenia, ktorá bola prvýkrát zistená v čínskom meste Wuhan.
    Mnohí, u ktorých prepukla choroba vo Wu-chane v Číne mali na začiatku údajne nejaký vzťah k veľkému trhu s morskými plodmi a zvieratami, čo naznačuje rozšírenie medzi ľuďmi. Rastúci počet pacientov však údajne nebol vystavený účinkom na trhoch so zvieratami, čo naznačuje, že dochádza k šíreniu medzi ľuďmi.Názov koronavírus je odvodený od latinskej koróny, čo znamená „koruna“ alebo „halo“, ktorá sa vzťahuje na charakteristický vzhľad pripomínajúci korunu.

AKTUÁLNE DÁTA

 Ako sa nakazíte?

    Hlavnou cestou prenosu sú respiračné kvapky a úzky kontakt.  Pri kýchaní alebo kašľaní z nosa a úst vysielate kvapky tekutiny.  Tieto kvapôčky môžu prenášať infekcie, a keď vstúpia do očí, nosa alebo úst, môže to spôsobiť ochorenie. To je spôsob, ako sa šíri chrípka a veľa vírusov.  Najčastejšie musíte byť v blízkosti osoby (do 2 metrov), aby sa mohla šíriť týmto spôsobom.   Pri dlhom vystavení aerosólu s vysokou koncentráciou v relatívne uzavretom prostredí existuje možnosť prenosu aerosólom.

Ako sa môžem chrániť?

Ručné umývanie
    Niekoľko vlád je proti všetkým nepodstatným cestovaniam do krajín a oblastí postihnutých prepuknutím choroby.  Existujú mylné predstavy o tom, ako zabrániť infekcii: oplachovanie nosa, kloktanie ústnou vodou a jedenie cesnaku nie sú účinné.  CDC odporúča, aby si ľudia umývali ruky často mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, najmä po odchode z toalety alebo keď sú ruky viditeľne znečistené. Ďalej sa odporúča používať dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu s obsahom alkoholu najmenej 60 %. SZO tiež radí ľuďom, aby sa nevymytými rukami nedotýkali očí, nosa alebo úst.

Dýchacia hygiena
    Zdravotnícke organizácie odporučili, aby si ľudia pri kašľaní alebo kýchaní (čo by sa potom malo okamžite zlikvidovať) zakryť ústami a nosom tkanivom (ktoré sa potom musí okamžite zlikvidovať) alebo rukávom, ak tkanivo nie je k dispozícii. Odporúča sa aj použitie chirurgických masiek osobami, ktoré môžu byť infikované, pretože môžu obmedzovať objem a cestovnú vzdialenosť vydychovaných kvapôčok rozptýlených pri hovorení, kýchaní a kašľaní. Neexistuje dôkaz, ktorý by preukázal, že nosenie chirurgických masiek neinfikovanými osobami s nízkym rizikom je účinné. Iba Čína výslovne odporučila používanie masiek zdravými členmi verejnosti, zatiaľ čo tvárové masky používali zdraví ľudia v Hongkongu, Japonsku, Malajzii a Singapure.

Ako používať masku
    Pri kašľaní alebo kýchaní noste masku. Ak nosíte masku, musíte vedieť, ako ju používať a správne ju zlikvidovať. Pred nasadením masky si ruky umyte ranou namočenou v alkohole alebo mydlom a vodou. Zakryte si ústa a nos maskou a uistite sa, že medzi vašou tvárou a maskou nie sú žiadne medzery. Počas používania sa masky nedotýkajte. Vymeňte masku za novú, len čo bude vlhká a masky na jedno použitie znova nepoužívajte. Ak chcete odstrániť masku, odstráňte ju zozadu (nedotýkajte sa prednej strany masky), okamžite ju zlikvidujte v uzavretej nádobe a potom si ruky očistite alkoholovým drhnutím rúk alebo mydlom a vodou.

Ako zistím, či som infikovaný?

Bežné príznaky infekcie zahŕňajú respiračné príznaky, horúčku, kašeľ, dýchavičnosť a dýchacie ťažkosti. V závažnejších prípadoch môže infekcia spôsobiť zápal pľúc, závažný akútny respiračný syndróm, zlyhanie obličiek alebo dokonca smrť.

Ok, myslím, že som infikovaný, čo teraz?

    Sebaizolácia doma sa odporúča tým, ktorí majú diagnostikovanú infekciu COVID-19, a tým, ktorí majú podozrenie, že boli infikovaní.  Verejné zdravotnícke agentúry vydali pokyny na samostatnú izoláciu, ktoré zahŕňajú telefonické oznamovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a obmedzovanie všetkých činností mimo domu, s výnimkou poskytovania lekárskej starostlivosti. Nechoďte do práce, do školy alebo do verejných priestorov. Nepoužívajte verejnú dopravu, zdieľanie jazdenia alebo taxíky. Tí, ktorí nedávno cestovali do krajiny s rozsiahlym prenosom alebo ktorí boli v priamom kontakte s niekým, u ktorého bola diagnostikovaný COVID-19, boli tiež požiadaní niektorými vládnymi zdravotníckymi agentúrami o karanténu alebo praktizovanie sociálnych dištancií po dobu 14 dní od posledného obdobia.
    Pokusy o úľavu od príznakov môžu zahŕňať pravidelné užívanie liekov bez lekárskeho predpisu, pitných tekutín a odpočinku. V závislosti od závažnosti môže byť potrebná liečba kyslíkom, intravenóznymi tekutinami a podporou dýchania.     Používanie steroidov môže zhoršiť výsledky.

Existuje vakcína alebo liek?

    V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna vakcína. Niekoľko organizácií na celom svete vyvíja vakcíny pomocou niekoľkých rôznych metód. Začiatkom marca 2020 bolo vo vývoji 30 kandidátov na vakcíny, pričom v klinických štúdiách fázy III boli produkty Gilead Sciences a Ascletis Pharma. Niekoľko zlúčenín, ktoré boli predtým schválené na liečbu iných vírusových ochorení, ako je favipiravir, ribavirín, remdesivir a galidesivir, sa skúmajú proti koronavírusu.
Pre lopinavir / ritonavir a remdesivir prebiehajú klinické skúšky.
Bruce Aylward, pomocný generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie, uviedol, že „v súčasnosti existuje len jeden liek, ktorý si myslíme, že môže mať skutočnú účinnosť a to je remdesivir (Zloženie: C27H35N6O8P)“.

AKTUÁLNE DÁTA

zdroj: ncov2019.live

Masky na ochranu dýchacích ciest

facebook

Vitamín C: Prečo sa bez neho nezaobídeme