Ako to vidí chlap: 7 metód, ako si udržať partnera

Ulovením si svojho partnera starosť o existenciu vzťahu nekončí. Nastáva dôležitá a nekonečne dlhá fáza udržanie partnera.

Zostať v záväznom zväzku je obrovsky prospešné pre obe strany vďaka zdieľaniu zdrojov, vzájomne sa doplňujúcim schopnostiam, deľbe práce, jednotnom názore proti spoločným nepriateľom, stabilnému prostrediu pre výchovu detí a širšiu spoluprácu príbuzenstva. Ľudia, ktorí spolu nedokážu zostať, tieto výhody strácajú. Rozpadom zväzku sa navyše marí úsilie a investície vydané na proces výberu, privábenie, dvorenie a vôbec získanie partnera a spolužitie s ním. Napriek tomu je rozvodovosť západných kultúr vysoká.

Pre udržanie partnera sa u ľudí vyvinuli špeciálne stratégie a taktické prístupy. Na prvom mieste menujme žiarlivosť majúce za cieľ znechutiť partnerovi / partnerke záletné úmysly.

Príjemnejšou taktikou je ochota plniť partnerove želanie a očakávanie. Kľúčom pre udržanie zväzku je splňovanie pôvodných zoznamovacích želaní – väčšinou telesného rázu zo strany mužov a finančne-staračského zo strany žien. To obe pohlavia dobre vedia, preto najčastejšie ženskou taktikou pre udržanie mužov je vylepšovanie svojho vzhľadu, mužom sa zase vypláca ak budú pokračovať v svojej zaopatrovatelskej štedrosti.

Ak zlyhajú tieto najprirodzenejšie prístupy, nastupuje zúfalejší stupeň boja o udržanie partnera – citová manipulácia (plač pri partnerovom náznaku záujmu o niekoho iného, ​​podsúvanie pocitu viny kvôli takému záujmu, zdôrazňovanie vlastnej závislosti na ňom, úmyselné provokovanie jeho žiarlivosti vlastnou koketériou). Dôsledkom takéhoto nátlaku je do pekiel vedúci spolužitie s niekým zo súcitu, vyvzdorované či vyžobrané tým menej milovaným z tých dvoch.
Neustávať v bdelosti a strážiť je prejavom úsilia odhaliť existenciu príznakov, že by nás partner rád opustil. Bdelosť so sebou tiež nesie posolstvo partnerovi, že akýkoľvek dôkaz jeho pletiek s konkurenciou bude včas odhalený a budú prijaté príslušné opatrenia. Prepadovej návštevy partnera v nečakanú dobu či čítanie jemu adresovaných esemesiek sú dve formy ľudského neustávania v bdelosti. O tom, že takéto počínanie je nemravné a slabošské, netreba hovoriť.

Monopol na partnerov čas čiže trávenie všetkého vlastného voľného času s partnerom tak, aby sa nemohol zoznámiť s niekým iným (vrátane monopolizácie partnerovej pozornosti na spoločenských akciách) je pre muža obzvlášť otravné. Provokatívne postávanie okázalo sa nudiacej partnerky na dohľad od baru, kde si práve dávame frťana s kamarátmi, toho je priamym (aj keď v tomto prípade zbytočným) dôsledkom.

GreenSun - Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.
GreenSun – Ekologický prací prostriedok, ktorý Vám ušetrí až 60 % energie.

Zvláštnou kapitolou sú deštruktívne metódy pre udržanie partnera hrozbou privodených škôd konkurencii alebo partnerovi samotnému – ohováraním, vyhrážkami a násilím. Tieto taktiky sú v ostrom protiklade so stratégiami prinášajúcimi prospech, ako je poskytovanie zdrojov a zahrňovanie láskou a láskavosťou. Deštruktívne taktiky fungujú na tom princípe, že buď odstrašia rivalmi alebo nechajú partnerovi zájsť si chuť na dezerciu.

S ohľadom na jemnocit (poväčšine) ženského pohlavia, ktoré číta tieto rubriky sa nimi nebudeme ďalej zaoberať. Je však nad slnko jasnejšie, že čím tolerantnejší bude prístup ženy k odhaleným mužovým záletom, tým menej bude on pomýšľať na jej opustenie.

zdroj: prozeny.cz/

Čo mužom vadí na ženách: 6 najhorších chýb

facebook

Instagram a jeho nekonečné možnosti