Mužská fyzická vlastnosť, ktorá robí ženy spokojnejšími

Ideálny muž. Aký by mal byť? Hodí sa, keď je sexy, navyše tiež milý, chápavý a cieľavedomý, ale úlohu zohráva aj jeho telesná výška. Potrebujete k šťastiu, keď vás objíma statný dlháň, alebo si vystačíte s chlapíkom telesne sebe rovným? Práve toto rozhoduje, či vám vzťah (ne) vydrží! Áno, k fungujúcemu vzťahu patrí komunikácia, dôvera, […]